Государство: отчетность и налоги
Электронный документооборот

Обновление программы до версии 11.02.141

14 июня 2024

Обновление программы до версии 11.02.142
Изменения в Налоговой декларации на прибыль, которые вступили в силу

Обновлен сертификат для отправки документов и заявок на получение сертификатов КЭП в КПЭДУ «ЦСК «Украина»».

 

Обновление программы до версии 11.02.141 — Фото 1

 

Отчетность

 

Государственная налоговая служба

 

Добавлены новые версии бланков, вводятся в действие — июнь 2024 г., подача — по необходимости:

 • J1319302 Заява про реєстрацію обладнання у Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів;
 • J/F1319402 Заява про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів;
 • J/F1319502 Заява про виключення відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів;
 • J/F1419602 Витяг з Єдиного реєстру обладнання (внесення);
 • F1319302 Заява про реєстрацію обладнання у Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів.

Выписки приходять из ГНС в ответ на отправленные Заявления. Формы доступны в модуле программы Облік акцизного податку — Реєстр обладнання (тютюнові вироби).

 

Отчетность НФУ в НБУ

 

1. Обновлен электронный формат XSD:

 • IRB10001 Дані регуляторного балансу. Активи;
 • IRPL0001 Дані про показники діяльності зі страхування.

2. Обновлен электронный формат XSD и свойства формы:

 • OS200001 Дані реєстраційних документів фізичних осіб — остаточних ключових учасників та фізичних осіб — власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг.

3. Обновлен электронный формат XSD и контроли:

 • IR190001 Дані про розвиток збитків та інших показників діяльності страховика (трикутники);
 • IRB30001 Дані регуляторного балансу. Зобов’язання та забезпечення;
 • LRF07001 Дані про залучені кошти;
 • CR151001 Дані про договори за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами.

4. Обновлены контроли:

 • LRF01001 Дані регуляторного балансу;
 • IR140001 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість страховика;
 • LRF04001 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість;
  FM2LX002 Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу;
 • OS300001 Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг;
 • 4LX00001 Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг;
 • 4IX00001 Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг.

5. Обновлена форма:

 • IR130001 Дані про розрахунок платоспроможності страховика.

6. Откорректировано отображение отчетов в формате Еxcel с помощью команды Виконати додаткову програму обробки — Експорт в Еxcel на вкладке Наступні дії в окне открытого документа после подписания, отправки и получения квитанций:

 • IR130001 Дані про розрахунок платоспроможності страховика;
 • IR140001 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість страховика;
 • IR150001 Дані про заборгованість дебіторів та кредиторів страховика;
 • IR160001 Дані про страхові виплати та про відомі події, що мають ознаки страхових (заявлені збитки);
 • IR170001 Дані про отримані/надані позики, позички, фінансові допомоги, кредити;
 • IR180001 Дані про значні правочини страховика;
 • IR190001 Дані про розвиток збитків та інших показників діяльності страховика (трикутники);
 • IR201001 Дані про кількість договорів страховика, застрахованих фізичних осіб та страхових подій (випадків);
 • IR210001 Дані про кількість працівників та посередників страховика;
 • IR220001 Коефіцієнти ефективності діяльності страховика;
 • IRB10001 Дані регуляторного балансу. Активи;
 • IRB20001 Дані регуляторного балансу. Власний капітал та резерви;
 • IRB30001 Дані регуляторного балансу. Зобов’язання та забезпечення;
 • IRB40001 Дані регуляторного балансу. Субординований борг та позабалансові зобов’язання;
 • IRCF0001 Дані про рух грошових коштів (регуляторний);
 • IRN10001 Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до платоспроможності страховика. Прийнятні активи, крім непростроченої дебіторської заборгованості та технічних резервів за договорами вихідного перестрахування;
 • IRN20001 Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до платоспроможності страховика. Прийнятні активи: непрострочена дебіторська заборгованість;
 • IRN30001 Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до платоспроможності страховика. Прийнятні активи: технічні резерви за договорами вихідного перестрахування;
 • IRPL0001 Дані про показники діяльності зі страхування;
 • CR140001 Дані оборотно-сальдової відомості кредитної спілки;
 • CR151001 Дані про договори за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами;
 • CR152001 Дані про операції за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами;
 • CR161001 Дані про договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;
 • CR162001 Дані про операції за залученим внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;
 • CR170001 Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки;
 • CR180001 Дані про структуру активів та зобов’язань за строками;
 • CR190001 Інформація про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів;
 • CR201001 Інформація про розподіл доходу/прибутку на додаткові пайові внески;
 • LRF01001 Дані регуляторного балансу;
 • LRF02001 Дані про позабалансові зобов’язання;
 • LRF04001 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість;
 • LRF05001 Грошові кошти та їх еквіваленти;
 • LRF06001 Дані про субординований борг фінансової компанії;
 • LRF07001 Дані про залучені кошти;
 • LRF08001 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
 • LRL01001 Дані про договори та операції фінансового лізингу;
 • LRI01001 Дані про договори та операції факторингу;
 • LRG01001 Дані про договори та операції за гарантіями;
 • LRG02001 Дані про портфель за зобов’язаннями за наданими гарантіями;
 • LRN02001 Дані про компенсації та дорогоцінні метали;
 • LRN01001 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями;
 • LRR01001 Дані про договори та операції за наданими кредитами.

Согласно изменений, опубликованных на сайте НБУ, в разделе Довідники — Загальні довідники — НБУ обновлены справочники:

 • Код виду установи/клієнта/особи (K012);
 • Код виду документа (H005);
 • Призначення платежу (F108);
 • Тип страхувальника/страховика (H015);
 • Показники форми FM2JX;
 • Тип контрагента (деталізований) (H015A).

 

Электронный документооборот

 

Реестр электронных документов

 

Добавлена возможность отправки актуальной формы документа S2700415 «4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» в ПриватБанк.

 

Учет НДС

 

Создание налоговых накладных на основании чеков

 

Доработан механизм загрузки чеков из СОД РРО:

 • учтена возможность дублирования фискальных номеров чеков при их фискализации аппаратным РРО;
 • не выполняется загрузка сторнированных и отмененных чеков.

 

Первичные документы

 

Автоматическая обработка документов

 

Добавлена возможность автоматического экспорта и отправки документов, которые были перемещены в архив, с помощью средств раздела  Експорт автообробником первинних документів на електронну пошту (.pdf). Для обработки архивных документов файлы архивов необходимо загрузить в программу в разделе Адміністрування — Архівування документів.

Эти доработки такжы выполнены в сервисе Универсальной автоматической обработки документов.

 

Интеграция

 

 1. Добавлен новый метод REST API для отправки первичных документов на доподписание по ссылке: /api/SignSendReceive/SendSignHref.
 2. В ответ методу REST API /api/Info/GetDocInfo добавлены параметры: DOCDATE — дата документа и DocNum — номер документа. Доработана сработка метода GetDocInfo при использовании СУБД Oracle.
 3. Доработан алгоритм метода REST API /api/Info/GetDocSendStt при работе со статусами НН, АН и РК.
 4. Доработан метод REST API /api/Info/DocumentsDataSet. Откорректирован механизм получения тела документа с помощью параметра CODE в запросе с использованием строки условий condString.

 

Зарплата

 

Обновлен справочник Індекс споживчих цін за май 2024 г. — 100,6 %.

 

Работа с документами

 

В реестрах программы настроено выполнение команд главного меню при использовании фильтра на панели инструментов:

 • Сервіс — Протокол документа;
 • Файл — Відправити;
 • Файл — Зашифрувати та зберегти;
 • Файл — Підписати;
 • Файл — Експорт — Експорт квитанцій.

 

Справочники

 

Согласно приказа Министерства финансов Украины от 03.06.2024 г. № 272 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» внесены изменения в справочник Бюджетний класифікатор.

 

Отчетность государственных предприятий

 

Финансовые планы и отчеты об их использовании, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

 

1. Для удобства пользователей реализовано выборочное отображение значений из справочника Статті витрат, доходів, зобов’язань в зависимости от номера строки, из которой вызывается справочник:

 • S3000310 Звіт про виконання фінансового плану;
 • S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;
 • S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;
 • S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом).

2. Добавлено визуальное отображение информации о подписантах в виде QR-кода. Поле разработчика для отображения QR-кода было добавлено в формах пакетов отчетов:

 • PROZVI01 Ярлик до пакету звітності суб’єктів господарювання державного сектору економіки;
 • FRZVIT02 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів.

3. Добавлены обязательные контроли:

— значения графы 18 должно быть меньше либо равняться значению графы 16;
— значения графы 19 должно быть меньше либо равняться значению графы 17:

 • SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

 

Автомобильные Дороги

 

Финансовая отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности

 

В форме UADKMS02 Ф.4 Звіт про власний капітал (за МСФЗ):

 • добавлен расчет значения графы 7 строки 4290 как разницы значений графы 7 строки 4290 отчета UADKNS01 «Ф.4 Звіт про власний капітал (за ПСБО)» и графы 5 строки 45 формы UADTMS01 «Рекласифікація статей фінансових форм згідно вимог МСФЗ»;
 • добавлен контроль на равенство значения графы 7 строки 4300 значению графы 4 строки 1420 формы UADBMS02 «4 Ф-1 (Баланс) за МСФЗ»;
 • добавлен контроль на равенство значения графы 10 строки 4300 значению графы 4 строки 1495 формы UADBMS02 «4 Ф-1 (Баланс) за МСФЗ».

 

Укроборонпром

 

Финансовая, статистическая плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

 

Добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2024 г., период подачи — Год:

 • UOP01107 Інформація щодо запланованих капітальних інвестиційю

1. Для удобства пользователей реализовано выборочное отображение значений из справочника Статті витрат, доходів, зобов’язань в зависимости от номера строки, из которой вызывается справочник:

 • UOP00111 Фінансовий план.

2. Добавлен новый контроль на равенство значения графы 7 строки 010 сумме значений строк 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1640, 1645, 1650, 1690 формы UOP10113:

 • UOP90302 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства.

3. Внесены изменения в алгоритм автоматического расчета процентов выполнения в графах 8, 11, 14, 17, 20:

 • UOP04005 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

4. Добавлено новое условие расчета полей 1201 и 1202 для неконсолидированного отчета:

 • UOP00111 Фінансовий план.
Обновление программы до версии 11.02.142
Изменения в Налоговой декларации на прибыль, которые вступили в силу