Обновление программы до версии 11.02.019

03 сентября 2020

Обновление программы до версии 11.02.020
Обновление программы до версии 11.02.018

В соответствии с Законом Украины «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» от 25.08.2020 г. № 822-ІХ обновлены данные по размеру минимальных (с 01.09.2020 г. — 5 000 грн.) и максимальных (с 01.09.2020 г. — 75 000 грн.) показатедей заработной платы, которые используются при расчете уплаты ЕСВ, начиная с отчетов за сентябрь 2020 года:

Додаток 4:

1) Таблица 6 (J/F3040612);

2) Таблица 8 (J3040812);

3) Таблица 9 (J3040912).

Додаток 5:

1) Таблица 1 (F3050112);

2) Таблица 1 (F3051112).

Нормы начинают действовать только для отчетов с 01.09.2020 г.

В модуле Первинні документи для раздела Реєстр електронних документів и Реєстр податкових документів доработано отображение суммарного значения колонок Сума, ПДВ и Сума без ПДВ по документам при использовании фильтра. Подсчет значений производится по всем документам, которые подпадають под действие установленного фильтра.

В Реєстрі електронних документів настроено подписание редакции электронного документа получателем при использовании собственного комплекта подписей на шаблоне документа.

Для Автоматичної обробки документів:

1. Оптимизировано время открытия Журналу прийому вхідних повідомлень, который содержит значительное количество записей, при использовании СКБД Oracle.

2. Ускорено быстродействие отправки первичных документов при помощи Автоматичної обробки документів при использовании криптомодуля «Гряда-301» в сетевом варианте работы программы.

Эти доработки также выполнены в сервисе Універсальної автоматичної обробки документів.

Для раздела Заявки на сертифікат доработан механизм импорта заявок на получение сертификатов, созданных в предыдущих версиях программы.

В модуле Зарплата в соответствии с Законом Украины «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» от 25.08.2020 г. № 822-ІХ обновлены справочники Мінімальна заробітна плата и Максимальний ФОТ для оподаткування.

Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 12 августа 2020 г. № 715 «Про затвердження Порядку здійснення Державною податковою службою автоматичного зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового» добавлены новые формы, подача — при необходимости:

• J/F1305801 Запит на отримання в електронному вигляді повідомлення про результати зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального та показників обсягів обігу спирту етилового в електронному вигляді;

• J/F1405801 Витяг щодо отримання в електронному вигляді повідомлення про результати зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального та показників обсягів обігу спирту етилового в електронному вигляді.

Реализована возможность отправлять запросы и получать выписки в разделе Довідки державних органів — Інформаційна довідка — Створити — Довідку в СЕАРП та СЕ.

Обновлены справочники:

• Підакцизні товари (новий);

• Коди УКТ ЗЕД пального (довідник підключений у формі J/F1203201 Акцизна накладна форми «П»).

Добавлены новые формы J/F1318401 Заявка на марки акцизного податку які підлягають обміну, подача — при необходимости.

Обновлены контроли в формах J/F1312603 Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено.

В модуле Звітність НФУ до НБУ добавлена новая форма, вводится в действие с 01.08.2020 г., період подачи — ежемесячно, срок подачи — не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным: FM2KX001 Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб.

У разделе Довідники — Загальні довідники — НБУ добавлены новые справочники:

— Санкції;

— Стан рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи;

— Стан застосування санкції;

— Спроба проведення фінансової операції;

— Ознака ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера.

Справочники недоступны для редактирования и используются при заполнении отчетности в НБУ для небанковских финансовых учреждений.

В соответствии с приказом Государственной налоговой службы Украины от 31.07.2020 г. № 385 «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій» обновлен Довідник моделей РРО, который используется для заполнения пользовательского справочника моделей РРО.

Отчетность государственных предприятий

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

1. Реализована возможность экспорта в формате Excel через дополнительную программу обработки на вкладке Наступні дії: SS100153 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) и SS100253 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

2. Упразднены контроли на дубликаты названий статей в графе Найменування показника по динамічних рядках для Органів управління: S3000109 Фінансовий план S3000309 Показники виконання фінансового плану

Министерство энергетики Украины

Для Звіту щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу добавлен обязательный контроль на наличие в пакете EVDODB03 формы: EV003603 Додаток №20. Розшифpовка Основнi засоби (у т.ч. інвестиційна нерухомість)

Министерство финансов Украины

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов’язаних з діяльністю суб’єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками

Для форм: MFPASP04 ПАСПОРТ бюджетної програми MFZVIT04 Звіт про виконання паспорта бюджетної програми

— реализовано отображение значений КПКВ, указанного в пункте 3, перед названием форм в таблице Реєстру звітів;

— к полю наименования бюджетной программы подключен справочник Код програмної класифікації видатків (КПКВ).

Перейти к загрузке обновления.

Обновление программы до версии 11.02.020
Обновление программы до версии 11.02.018