Обновление программы до версии 11.02.020

17 сентября 2020

Обновление программы до версии 11.02.021
Обновление программы до версии 11.02.019

В Реєстрі податкових документів оптимизирован механизм обработки ZDC архивов, полученных в ответ на запросы относительно ведомостей из ЕРНН/ЕРАН.

В Реєстрі електронних документів настроено согласование редакции электронного документа при использовании собственного комплекта подписей на шаблоне документа.

В Реєстрі звітів реализована возможность єкспорта в формате Excel для отчетов НФУ в НБУ:

FR000001 Дані фінансової звітності;

FR100001 Дані консолідованої фінансової звітності;

CR200001 Дані про фінансову діяльність кредитної спілки;

CR300001 Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки;

CR400001 Дані про доходи та витрати кредитної спілки;

CR500001 Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок;

CR600001 Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки;

CR700001 Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб;

CR900001 Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

CR101001 Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками;

CR110001 Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами;

LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;

LR200001 (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;

LR300001 (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;

LR400001 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу.

Экспорт выполняется в окне открытого документа по команде Виконати додаткову програму обробки — Експорт в Excel на вкладке Наступні дії.

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины № 283 от 10.06.2020 г. «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.09.2020 г., подача — при необходимости:

P0100371 Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

P0100380 Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску)

Формы доступны для создания в модуле Реєстр звітів без возможности подачи в электронном виде.

В ссответствии с приказом исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины от 26.08.2020 № 415-од «Про примірний договір із страхувальником щодо подання електронних документів до Фонду» добавлена новая форма C1200102 Примірний договір про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України. Вводится в действие — с 01.09.2020 г., подача — при необходимости.

Форма доступна для создания в модуле Реєстр звітів без возможности подачи в электронном виде.

Обновлены сертификаты для подачи отчетности в ФССУ.

1. Доработан контроль корректности заполнения поля Порядковий номер в формах J/F1201010 Податкова накладна и J/F1201210 Додаток №2 до Податкової накладної;

2. Обновлен электронный формат PDF для форм J/F1391103 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису;

3. Откорректированы контроли в формах J/F1391801 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

В модуле Зарплата обновлен справочник Індекс споживчих цін за август 2020 г. — 99,8 %.

Обновлены настройки для вида оплаты Вихідна допомога в разделе Проведення.

Для сетевого варианта работы программы откорректировано отображение количества дней хранения Журналу подій для клиентских станций.

1. В соответстви с приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины № 55 от 26.08.2020 г. «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік» обновлены справочники:

— Коди програмної класифікації видатків (КПКВ);

— Коди відомчої класифікації видатків (КВК).

2. В соответствии с приказом Министерства финансов Украины № 544 от 01.09.2020 г. «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» обновлены справочники:

— Класифікація доходів бюджету (КДБ);

— Коди відомчої класифікації видатків (КВК).

3. В соответствии с Законом Украины «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» от 25.08.2020 г. № 822-ІХ обновлен справочник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

4. Обновлены справочники:

— КОАТУУ;

— Країни;

— Валюти.

Внесены изменения в Звітність державних підприємств, а именно Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств:

1. Реализована возможность переноса данных из форм MOU02004, MOU08003, MOU09103, MOU09203, MOU09303 через дополнительную программу обработки на вкладке Наступні дії в соответствующих формах:

SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління;

SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;

SM100913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб’єкта управління;

SM100923 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна;

SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб’єкта управління.

2. В графе 8 Заходи увеличено до 500 количество доступных для ввода символов: SD300201 Додаток 2.

Перейти к загрузке обновления.

Обновление программы до версии 11.02.021
Обновление программы до версии 11.02.019