Обновление программы до версии 11.02.021

02 октября 2020

Электронный документооборот в Украине
Обновление программы до версии 11.02.020

В модуле Звітність НФУ до НБУ реализована возможность экспорта в формат Excel для отчетов:

• LR500001 (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

• LR600001 (Фін.) Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії та поруки

• LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

• LR810001 (Фін.) Інформація про довірче товариство

• LR820001 (Фін.) Інформація про довірених осіб довірчого товариства

• LR830001 (Фін.) Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства

• LR900001 (Фін.) Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

• LR101001 (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

• LR110001 (Фін.) Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

• LR120001 (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи

• IR500001 Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні

• IR520001 Дані про розподіл між страховиками/перестраховиками страхових/перестрахових платежів за договорами страхування/перестрахування, укладеними при посередництві страхового/перестрахового

• IR530001 Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванні

• LRD00001 Дані про діяльність ломбарду

• LRB00001 Дані про склад активів та пасивів ломбарду

Экспорт выполняется в окне открытого документа по команде Виконати додаткову програму обробки – Експорт в Excel на вкладке Наступні дії.

В разделе Довідники – Загальні довідники – НБУ добавлены новые справочники:

• Показники форми 2JX;

• Показники форми 2LX;

• Взаємодія небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом (F124);

• Вид прийняття готівки або платежу (F106);

• Призначення платежу (F108);

• Питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу (F100);

• Відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу (F101);

• Код ознаки операцій для фінансового моніторингу (D050);

• Показники форми IR10;

• Вид обтяжень, обмежень щодо володіння активами (H026);

• Дані для розрахунку нормативів діяльності страхових організацій (H027);

• Показники форми IR11;

• Код висновку рецензії (H028);

• Показники форми IR12.

Справочники недоступны для редактирования и используются при заполнении отчетности в НБУ для небанковских финансовых учреждений.

Обновлен справочник Вид страхування H011.

В соответствии с изменениями, опубликованными НБУ от 15.09.2020 г. добавлены новые формы, вводятся в действие – с 01.10.2020 р., период подачи – ежеквартально:

• FM2JX001 Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом

• FM2HX001 Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

• IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

• IR110001 Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

• IR120001 Дані про набуття у власність/проведення дооцінки нерухомого майна

• FM2LX001 Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу

Обновлены формы:

• IR780001 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

• LR101001 (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

В Реєстрі звітів:

1. Реализовано создание Документа произвольного формата (для подачи сканкопий документов) (J/F1360102), как подчиненного документа в пакете, для форм:

• J/F1303101 Заява на право оптової торгівлі (ліцензія)

• J/F1303201 Заява на право оптової торгівлі (додаток)

• J/F1303401 Заява на право роздрібної торгівлі (ліцензія)

2. Добавлен контроль на количество документов произвольного формата в пакетах:

• J/F1312603 Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено

• J/F1313203 СКАРГА на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

В Реєстрі електронних документів и Реєстрі податкових документів расширен функционал экспорта первичных документов с помощью команды Експорт документа з підписами.

Экспорт документа доступен в форматах XML и PDF.

С помощью функции Експорт документа з підписами первичный документ с наложенными электронными подписями можно сохранить в .P7S одним файлом, либо отдельными (файл документа и каждая подпись комплекта в отдельном файле с расширением .P7S).

Для сохранения документов в форматах XML и PDF, в окне Експорт документа з підписами, можно выбрать один из необходимых вариантов:

• Документ з підписами в одному файлі – документ и подписи сохраняются в одном файле с расширением .P7S;

• Документ та підписи окремими файлами – файл документа и подписи с расширением .P7S сохраняются отдельными файлами в архиве .ZIP.

Обновление программы до версии 11.02.021 — Фото 1

В Реєстрі податкових документів:

1. Настроено сохранение квитанции с помощью кнопок «Зберегти» и «Друк» на вкладке Відправлено контрагенту в окне открытых документов Податкова накладна и Розрахунок коригування.

2. Для документов Податкова накладна и Розрахунок коригування добавлена возможность выбора печати документов и квитанции при использовании функции «Друк в PDF» из Реєстру податкових документів, аналогично функционалу «Друк».

3. Откорректировано механизм приема и обработки документов, которые были созданы с использованием функций «Створити нову копію для узгодження» либо «Змінити для перевідправки».

В Реєстрі акцизних документів (пальне) откорректирован механизм автоматического заполнения Довідок про зведені за добу підсумкові облікові дані … (J/F0210401) за отчетный календарный месяц для нескольких акцизных складов одновременно.

В модуле Зарплата:

1. В разделе Розрахункові відомості добавлен отчет «Розгорнута відомість по перерахованим податкам». В отчете отображается информация по общей сумме начисленных и перечисленных налогов. Отдельно отображены налоги с аванса и с выплат в межрасчетный период по таким видам оплат: Відпустка, Чорнобильська відпустка, Чорнобильська додаткова відпустка, Лікарняний лист ФСС, Лікарняний по догляду за дитиною.

2. В разделе Кадровий облік – Документи по кадрам добавлен отчет PD013004 «Форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю».

В соответствии с приказом Государственной налоговой службы Украины «Про внесення змін до наказу ДПС від 03.02.2020 №67 «Про затвердження Переліку кодів товарів згідно з УКТЗЕД, які застосовуються для визначення відповідності податкових накладних / розрахунків коригування критеріям ризиковості здійснення операції» от 08.09.2020 г. №479 обновлен Довідник ризикових УКТЗЕД та ДПКК (СМКОР).

Во исполнение приказа Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины «Про затвердження Зміни № 9 до національного класифікатора ДК 003:2010» от 18.08.2020 г. №1574 обновлен справочник Класифікатор професій ДК 003:2010.

Справочник подключен к графам 12-14 Таблицы 5 Додатку 4 ЄСВ.

В соответствии с Законом Украины «Про Державний бюджет України на 2020 рік» №294-IX от 14.11.2019 г. (в редакции от 01.09.2020 г., основание – Закон Украины №822-IX) обновлен справочник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

В соответствии с приказом Государственной службы статистики Украины «Про затвердження Переліку кодів органів державного управління для статистичних цілей» №247 от 10.08.2020 г. обновлен справочник Органи управління.

Справочник подключен в Картці підприємства – Підприємство – Орган управління. Пожалуйста, проверьте данные в этих полях. Если данные изменились, откройте отчеты и обновите поля (F5).

Обновлен файл общих типов данных common_types.xsd. Внесены изменение в тип поля Ознака доходу.

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины № 44 от 24.01.2012 г. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» и других нормативных и внутренних документов добавлены новые формы.

Вводятся в действие – с 01.07.2020 г., период подачи – 9 Месяцев:

FN2KD43 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FN3_1D01 Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

FN41KD43 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FN42KD43 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FN43KD43 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FN44KD43 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FN7D1Z43 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7KDS43 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FN7KDZ43 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FND23S41 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FND23Z41 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FNDKRK01 Довідка про курсову різницю

FNFINB08 Форма №1-дс Баланс

FNFINR08 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FNFVKD01 Фактичні видатки

FNKD1024 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FNKD1524 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FNKD1624 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FNKD1724 Додаток 17 Довідка про депозитні операції

FNKD1924 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FNKD2024 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FNKD2224 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

FNKD2624 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FNUFKD01 Управлінська форма 3

FNDZFR08 Довідка про зміну фінансового результату

Внесены изменения в Отчетность государственных предприятий, а именно Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств.

Реализован обязательный контроль на заполнение графы 2 Найменування суб’єкта и графы 3 Код за ЄДРПОУ:

SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб’єкта управління

SM100923 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM101103 Дод.11.Інформація щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Перейти к загрузке обновления

Электронный документооборот в Украине
Обновление программы до версии 11.02.020