Обновление программы до версии 11.02.023

31 октября 2020

Заявление о применении упрощенной системы налогообложения Медок в 2020
Программный РРО для ФОП в 2020 году

В Реєстрі електронних документів/Реєстр податкових документів реализована возможность отбора документов, перемещенных в Корзину, по параметрам: За період, Інтервал, Створення/Отримання на панели Фільтр.

Доработан механизм приема входящих сообщений, в случае, если несколько организаций используют используют один почтовый ящик.

Реализован автоматический отбор по умолчанию сертификата шифрования Печатка установи в окне Підпис при отправке/приеме сообщений.

Обновление программы до версии 11.02.023 — Фото 1

Обновлен справочник КОАТУУ.

Оновлены контроли в формах отчетности НФУ в НБУ

CR900001 Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

CR110001 Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR200001 Дані про доходи та витрати страховика

IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування

IR800001 Дані про достроково припинені договори страхування

LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR120001 (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи

LR200001 (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR400001 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR900001 (Фін.) Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

LRD00001 Дані про діяльність ломбарду

Обновлены контроли в форме ФСС Украины C1100101 Заява-розрахунок.

Отчетность государственных предприятий Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий.

Откорректировано округление значений в графе SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

Министерство обороны Украины Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий.

Настроен перенос данных в графы 7, 8, 10 MOU03004 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління из формы MOU31011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

Перейти к загрузке обновления.

Заявление о применении упрощенной системы налогообложения Медок в 2020
Программный РРО для ФОП в 2020 году