Обновление программы до версии 11.02.024

06 ноября 2020

Как в Медок создать отменяющий отчет по ЕСВ
Справка об отсутствии задолженности Медок

В Реєстрі податкових документів откорректирован импорт НН, которые не имеют номера документа в периоде.

Для модуля Інтеграція откорректирована работа метода CertToCache при отправке документов в контролирующие органы.

В разделе Архівування документів настроено групповое удаление выбранных архивов первичных документов.

В соответствии с изменениями, опубликованными НБУ от 21.10.2020 г. и 30.10.2020 г., обновлены справочники:

− KODTER «Адміністративно-територіальна одиниця України»;

− K030 «Код резидентності»;

− H020 «Вид фінансової послуги».

Справочники доступны в разделе Довідники — Загальні довідники — НБУ.

Обновлены формы Звітність НФУ до НБУ:

CR900001 Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

CR101001 Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками;

IR300001 Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика;

IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування;

IR500001 Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні;

IR110001 Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів;

LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;

LR200001 (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;

LR300001 (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;

LR101001 (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах.

В разделе Державна податкова служба добавлены новые формы, введены в действие с 01.11.2020 г., подача — по необходимости:

J/F1300204 Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС;

J/F1400204 Витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами.

Реализованан возможность отправлять запросы и получать виписки в разделе Довідки державних органів — Інформаційна довідка — Створити — Іншу довідку.

В соответствии с приказом Министерства социальной политики Украины от 27.08.2020 г., зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 13.10.2020 г. под №1007/35290, «Про затвердження форми звітності №10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю» та Інструкції щодо її заповнення» добавлена новая форма S0302005 №10-ПОІ Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю, введена в действие с 01.01.2020 г., период подачи — Год.

Налоговая, финансовая, бюджетная и статистическая отчетность для подведомственных организаций Министерства здравоохранения Украины.

1. Во исполнение приказа Министерства финансов Украины от 14.01.2011 г. № 11 «Про бюджетну класифікацію» (с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Украины) обновлены названия кодов КЕКВ в форме FBUDZP02 Бюджетний запит

2. Увеличено до 1000 допустимое количество символов для введения в поле код и название программной классификации расходов:

F3_403 Ф.3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров’я;

F31MOZ01 Ф.№3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ;

F3201S02 Ф.3-2.оз.1 (спец. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки кадрів;

F3201Z02 Ф.3-2.оз.1 (заг. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки кадрів;

F3202S02 Ф.3-2.оз.2 (спец. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підвищення кваліфікації кадрів;

F3202Z02 Ф.3-2.оз.2 (заг. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підвищення кваліфікації кадрів;

F3203S03 Ф.3-2.оз.3 (спец. ф.)- Довузівська підготовка Звіт про виконання по штатах закладів медичної освіти;

F3210Z03 Ф.№3-2 в т. ч. сироти (заг. ф.) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;

F32DB03 Довідка до розділу Б «Інші показники» форми 3-2;

F38MZS02 Ф.3-8.оз (спец. фонд) Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і науково-дослідних установах;

F38MZZ02 Ф.3-8.оз (заг. фонд) Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і науково-дослідних установах;

FBUDZP02 Бюджетний запит;

FOZ24D05 Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів.

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

Реализован контроль на соответствие показателей с формой UOP00309:

UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства для періоду І Півріччя:

− строчки 8.1 графы 4 со строчкой 1000 графы 4 формы UOP00309 за ІІ Квартал;

− строчки 8.5 графы 4 со строчкой 1000/2 графы 4 формы UOP00309 за ІІ Квартал;

− строчки 8.3 графы 4 со строчкой 1000/3 графы 4 формы UOP00309 за ІІ Квартал для периода 9 Месяцев:

− строчки 8.1 графы 4 со строчкой 1000 графы 4 формы UOP00309 за ІІІ Квартал;

− строчки 8.5 графы 4 со строчкой 1000/2 графы 4 формы UOP00309 за ІІІ Квартал;

− строчки 8.3 графы 4 со строчкой 1000/3 графы 4 формы UOP00309 за ІІІ Квартал.

Перейти к загрузке обновления

Как в Медок создать отменяющий отчет по ЕСВ
Справка об отсутствии задолженности Медок