Обновление программы до версии 11.02.026

12 декабря 2020

Подача заявки на материальную помощь - через Дия
Как создать Уведомление о принятии на работу в программе Медок

Обновлены сроки подачи налоговой отчетности на 2021 год.

В сообщениях обязательного контроля и предупреждениях, которые отображаются после проверки форм, добавлены номера строк, в которых использовался контроль:

• J/F1201010 Податкова накладна;

• J/F1201210 Додаток №2 до Податкової накладної.

В модуле Звітність НФУ до НБУ:

1. Реализован перенос данных из отчетов S0100113, S0100213, S0100309, S0103353, S0104008, S0110012, S0111004 с помощью команды Виконати додаткову програму обробки вкладки Наступні дії в окне открытого документа FR000001 Дані фінансової звітності.

2. Обновлены контроли в формах:

IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів;

LRB00001 Дані про склад активів та пасивів ломбарду.

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 21.10.2019 г. № 436 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2020 г., подача — по необходимости:

• P0100283 Форма № 1-ЄСВ Заява про взяття на облік платника єдиного внеску;

• P0100295 Форма № 7-ЄСВ Заява про зняття з обліку платника єдиного внеску;

• P0100294 Форма № 12-ЄСВ. Заява про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства).

В Реєстрі електронних документів:

1. Реализована возможность отправлять на доподписание многосторонние электронные документы и универсальные документы с вложениями. Функционал доступен для неотправленных документов на вкладке Наступні дії — Відправити документ для допідписання.

2. Доработано сохранение в следующих сеансах работы параметров фильтра панели инструментов, установленных для колонок Код філії продавця, Код філії покупця, Тип.

Расширена информация по событиям модуля Адміністрування — Управління ролями, которая фиксируется в Журналі подій. В разделе Параметри добавлена опция Управління ролями. Если опуия установлена, в Журнале фиксируются события:

— создание/изменение/удаление роли пользователя;

— добавление пользователя к роли/удаление пользователя из роли;

— добавление/удаление организации из роли.

В Управління ролями для удобства пользователей реализован выбор предприятия с помощью отметки в таблице окна Установа. Для быстрого выбора всех предприятий добавлена отметка в заголовке таблицы.

Реализована возможность использовать сертификаты шифрования из комплекта подписей выбранного документа при отправке квитанций с помощью функции Повторна відправка квитанцій.

При использовании сетевого криптомодуля «Гряда-301» для клиентских станций откорректировано отображение перечня ключей текущего предприятия на выполнение команды меню Файл — Захищений носій — Встановлені носії.

1. В соответствии в приказом Министерства финансов Украины от 27.10.2020 г. № 636 «Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету» обновлен справочник Коди економічної класифікації видатків (КЕКВ).

2. В соответствии в приказом Министерства финансов Украины от 27.11.2020 г. № 730 «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» внесены изменения в справочник Бюджетний класифікатор.

3. Обновлен справочник Причини подачі нульового звіту. Справочник подключен к формам:

— S2703207 1-виноград. Звіт про перероблення винограду на виноматеріали;

— S2702011 9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай;

— S2702913 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду.

4. В разделе Довідники — Загальні довідники — НБУ обновлены справочники:

— Показники форми IR10;

— Показники форми LR5;

— Показники форми LR6;

— Тип суб’єкта договору (H068).

5. Обновлен спрвочник КОАТУУ.

Добавлены новые формы для Державна казначейська служба, вводятся в действие — с 01.11.2020 г., период подачи — Год:

F2KD44 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

F2KDV44 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

F43KD144 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);

F4_1KD44 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

F4_2KD44 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

F4_3KD44 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

F4_4KD44 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

F7KD1S44 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

F7KD1Z44 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

F7KDB44 Зведена форма Ф №7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

F7KDS44 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

F7KDZ44 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

FRD10025 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту;

FRD11025 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів;

FRD12025 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами;

FRD12026 (варіант№2) Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами;

FRD13025 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ______ р.;

FRD14025 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на ____ р.;

FRD15025 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків;

FRD16025 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків;

FRD17025 Додаток 17 Довідка про депозитні операції;

FRD18025 Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами;

FRD19025 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості;

FRD20025 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України;

FRD21S25 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;

FRD21Z25 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;

FRD22025 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів;

FRD23S43 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками;

FRD23S44 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2);

FRD23Z43 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками;

FRD23Z44 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2);

FRD24S25 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість;

FRD24Z25 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість;

FRD25025 Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;

FRD26025 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;

FRD27025 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя;

FV4_3D44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

FV71DS44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

FV71DZ44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

FVR2D044 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

FVR41D44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

FVR42D44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

FVR43D44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);

FVR7DS44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

FVR7DZ44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

FZV2D044 Зведена .Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

FZV4_344 Зведена. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

FZV71S44 Зведена. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

FZV71Z44 Зведена. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

FZVR4144 Зведена . Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

FZVR4244 Зведена. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

FZVR4344 Зведена. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);

FZVR7S44 Зведена. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

FZVR7Z44 Зведена. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

FINB0009 Форма №1-дс Баланс;

FING0009 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;

FINP0009 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності;

FINR0009 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;

FINS0009 Форма №6-дс Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»;

FINV0009 Форма №4-дс Звіт про власний капітал;

F2KM44 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

F43KM144 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);

F4_1KM44 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

F4_2KM44 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

F4_3KM44 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

F7KM1S44 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

F7KM1Z44 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

F7KMB44 Зведена форма Ф №7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

F7KMS44 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

F7KMZ44 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

FRM19025 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості;

FRM23S43 Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками;

FRM23S44 Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2);

FRM23Z43 Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками;

FRM23Z44 Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2);

FV4_3M44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

FV71MS44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

FV71MZ44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

FVR2M044 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

FVR41M44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

FVR42M44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

FVR43M44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);

FVR7MS44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

FVR7MZ44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

FZM4_344 Зведена. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

FZM71S44 Зведена. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

FZM71Z44 Зведена. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

FZMR4344 Зведена. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);

FZMR7S44 Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

FZMR7Z44 Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

FZV2M044 Зведена. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

FZVM4144 Зведена. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

FZVM4244 Зведена. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.

Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.12.2020 г., период подачи — Год:

FMDOV209 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі;

FMDOV419 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

FMDOV429 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

FMDV4316 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень;

FMDV4317 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);

FMDV7S16 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі;

FMDV7S17 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі;

FMDV7Z16 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі;

FMDV7Z17 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі;

FDOV2009 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі;

FDOV4109 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

FDOV4209 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

FDOV4309 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень;

FDOV4319 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);

FDOV4409 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

FDOV70S9 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі;

FDOV70Z9 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі;

FDOV71S9 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі;

FDOV71Z9 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі.

Оновлено терміни подання звітності для поточного звітного періоду:

FREM2113 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду;

FREM4113 (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду;

FREM4213 (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду;

FREM4313 (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду;

FREM7S05 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ (спец.);

FREM7Z05 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ (заг. ф.);

FRES2113 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду;

FRES4113 (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду;

FRES4213 (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду;

FRES4313 (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду;

FRES4413 (для внутрішнього використання) (для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду;

FZKSPZ20 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд);

FZKZAG20 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд);

FZFIN41 Інформація про фінансовий стан установи;

FZFIN42 Інформація про фінансовий стан установи 2.

Реализована возможность экспорта годовых отчетов в формате ДКСУ для периода 2020 год:

F2KD44 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

F4_1KD44 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

F4_2KD44 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

F4_3KD44 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

F4_4KD44 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

F7KDS44 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

F7KDZ44 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

F7KD1S44 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

F7KD1Z44 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

F2KM44 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

F4_1KM44 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

F4_2KM44 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

F4_3KM44 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

F7KMZ44 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

F7KMS44 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

F7KM1S44 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

F7KM1Z44 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

FRD26025 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;

FINB0009 Форма №1-дс Баланс;

FINR0009 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;

FING0009 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;

FINV0009 Форма №4-дс Звіт про власний капітал;

FINP0009 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності.

Реалізовано можливість експорту 7-х форм в форматі ДКСУ для періоду 2020 рік:

F7KDZ44 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

F7KDS44 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

F7KD1Z44 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

F7KD1S44 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

F7KMZ44 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

F7KMS44 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

F7KM1Z44 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

F7KM1S44 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.

Добавлены новые формы Бюджетной и специальной отчетности по объемам выполнения научно-исследовательских работ учреждений, подчиненных Национальной академии аграрных наук Украины, введены в действие — с 01.11.2020 г., период подачи — Год:

U2UKD44 (НААН) Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

U41UKD44 (НААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

U41VAL44 (НААН) Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

U42UKD44 (НААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

U42VAL44 (НААН) Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

U43UKD44 (НААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

U44UKD44 (НААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

U7UKDS44 (НААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

U7UKDZ44 (НААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.

початок дії — з 01.12.2020 р., період подання — Рік:

U3_108 (НААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ;

FZNDR026 Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково — дослідних роботах;

N2000216 Додаток Б форма 4 — наука.

Перейти к загрузке обновления

Подача заявки на материальную помощь - через Дия
Как создать Уведомление о принятии на работу в программе Медок