Обновление программы до версии 11.02.028

24 декабря 2020

Какие суммы можно не включать в отчет по доходам для ФЛП 1-3 групп
Изменилась схема регистрации плательщиков НДС

В модуле Звітність НФУ до НБУ обновлены формы:

• IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів;

• FM2LX001 Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу;

• FR000001 Дані фінансової звітності.

В соответствии с изменениями, опубликованными НБУ от 15.12.2020 г. обновлен справочник F108 «Призначення платежу».

Справочник доступен в разделе Довідники — Загальні довідники — НБУ.

Обновлен справочник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Справочник подключен в Картці підприємства — раздел Підприємство — группа Контролюючий орган — поле Назва. Пожалуйста, проверьте данные в этих полях. Если данные изменились, откройте отчеты и обновите поля (F5).

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины № 777 от 15.12.2020 г. «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» обновлен справочник Класифікація доходів бюджету (КДБ).

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №1213 от 09.12.2020 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 г. № 100» в модуле Зарплата доработан расчет видов оплат:

— Отпуск;

— Дополнительный отпуск работникам, имеющим детей;

— Учеьный отпуск;

— Компенсация за неиспользованный отпск;

— Компенсация отпуска для уволенных;

— Чернобыльский отпуск;

— Чернобыльский дополнительный отпуск І-ІІ категории.

В случае отсутствия расчетного периода добавлено сравнение размера должностного оклада с уровнем минимальной заработной платы.

В модуле Звітність в разделе Державна казначейська служба добавлены новые формы:

Добавлена новая форма FRD09025 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду, вводится в действие — с 01.11.2020 г., период подачи — Год.

В соответствии с изменениями в законодательстве Украины добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2021 г., период подачи — Год:

• N0101015 Зведення показників спеціального фонду кошторису;

• FK0SHM15 Кошторис;

• FK0SHT19 Кошторис;

• FK0SHT20 Зведений кошторис;

• FK0SHT29 Тимчасовий кошторис;

• FK0SHT30 Тимчасовий зведений кошторис.

Згідно зі змінами у законодавстві України оновлено форми:

• FPLAN011 План використання бюджетних коштів;

• FPLAN012 Помісячний план використання бюджетних коштів;

• N0300111 План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету;

• N0300121 Тимчасовий план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету.

Реализована возможность экспорта в формате ДКСУ отчетов за период 2021 год:

• FK0SHT19 Кошторис;

• N0300111 План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету;

• FK0SHT29 Тимчасовий кошторис;

• N0300121 Тимчасовий план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету.

В разделе Державна служба статистики добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2021 г., период подачи — ежеквартально:

• S0703003 2К-Б Обстеження ділової активності будівельного підприємства;

• S2703603 2К-С Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства;

• S0603303 2К-Т Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;

• S2601103 2К-СП Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг.

период подачи — ежемесячно:

• S0404512 2К-П Обстеження ділової активності промислового підприємства;

• S0401209 1-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції.

период подачи — Год:

• S2701713 1-риба (річна). Звіт про добування водних біоресурсів;

• S1100914 2-тп (повітря). Звіт про охорону атмосферного повітря (річна);

• S2703113 6-сільрада. Звіт про об’єкти погосподарського обліку;

• S2204106 1-НК. Звіт про роботу аспірантури та докторантури.

В соответствии с приказом Государственной службы статистики Украины № 179 от 17.06.2020 г. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»» добавлена новая форма UB301012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна), вводится в действие — с 01.01.2021 г., период подачи — ежемесячно.

Реализовано заполнение формы UB301012 данными формы S0301012 автоматически при создании, а также с помощью дополнительной программы обработки на вкладке Наступні дії.

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финасовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий.

В соответствии с приказом Государственной службы статистики Украины № 178 от 17.06.2020 г. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»» в пакет PROZVI01 добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2021 г.:

• SS301117 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна);

• SS301012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

Реализованы контроли для текущего периода на соответствие значений Таблицы 6 раздела 1 и строчек 8000 — 8010 основной таблицы значениям формы UB301012, начиная с І Квартала 2021 года для формы S3000309 Показники виконання фінансового плану.

В Бюджетную, плановую и справочную отчетность для организаций, подотчетных Министерству культури (театры, союзы, высшие учебные завдения, заповедники, концерты и т.п.) добавлена новая форма KRD09025 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду, вводится в действие — с 01.11.2020 г., период подачи — Год.

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий Министерства обороны Украины.

В соответствии с приказом Государственной службы статистики Украины № 178 от 17.06.2020 г. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2021 г.:

• MOU31117 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна);

• MOU31012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

Налоговая, финансовая, бюджетная и статистическая отчетность для подведомственных организаций Министерства здравоохранения Укрианы.

Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.11.2020 г., период подачи — Год:

− F2KDMN44 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства);

− F41DEP44 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, (депозитні суми);

− F41VAL44 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, (іноземна валюта);

− F42VAL44 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, (іноземна валюта);

− F43_IM44 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду, (інші міністерства);

− F7KDZM44 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства);

− FRD23MZ2 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками, (інші міністерства).

Отчеты по труду и бюджетная отчетность для учреждений, подчиненных Министерству социальной политики.

Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.11.2020 г., период подачи — Год:

− P2KD44 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

− P43KD144 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)(форма №4-3д.1, №4-3м.1);

− P4_1KD44 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

− P4_2KD44 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

− P4_3KD44 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

− P4_4KD44 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

− P7KD1S44 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

− P7KD1Z44 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

− P7KDS44 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

− P7KDZ44 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

− PRD09025 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду;

− PRD10025 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту;

− PRD12025 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на ____;

− PRD13025 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ____ г.;

− PRD14025 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на ____ г.;

− PRD15025 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків;

− PRD16025 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків;

− PRD17025 Додаток 17 Довідка про депозитні операції;

− PRD18025 Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами;

− PRD19025 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду;

− PRD20025 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України;

− PRD21S25 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;

− PRD21Z25 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;

− PRD22025 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів;

− PRD23S43 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками;

− PRD23Z43 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками;

− PRD24S25 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість;

− PRD24Z25 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість;

− PRD25025 Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;

− PRD26025 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;

− PINB0009 Форма №1-дс Баланс;

− PING0009 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;

− PINP0009 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності;

− PINR0009 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;

− PINV0009 Форма №4-дс Звіт про власний капітал.

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий, подотчетных Министерству обороны Украины.

В соответствии с приказом Государственной службы статистики Украины № 178 от 17.06.2020 г. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2021 г.:

период подачи — ежеквартально:

• UOP31117 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

период подачи — ежемесячно, І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год:

• UOP31012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

Бюджетная, сметная и специальная управленческая отчетность для подведомственных организаций Государственной фискальной службы (обласные и региональные подразделения, таможни).

Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.11.2020 г., период подачи — Год:

− FN2KD44 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

− FN41KD44 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

− FN42KD44 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

− FN43D144 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);

− FN43KD44 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

− FN44KD44 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

− FN7D1S44 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

− FN7D1Z44 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

− FN7KDS44 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

− FN7KDZ44 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

− FND21S25 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;

− FND21Z25 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;

− FND23S43 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками;

− FND23Z43 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками;

− FND24S25 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість;

− FND24Z25 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість;

− FNDKRR01 Довідка про курсову різницю;

− FNDZFR09 Довідка про зміну фінансового результату;

− FNFINB09 Форма №1-дс Баланс;

− FNFING09 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;

− FNFINP09 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності;

− FNFINR09 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;

− FNFINV09 Форма №4-дс Звіт про власний капітал;

− FNFVRD01 Фактичні видатки;

− FNRD1025 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту;

− FNRD1125 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів;

− FNRD1225 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на _____г.;

− FNRD1325 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ____ г.;

− FNRD1425 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків станом на ____ г.;

− FNRD1525 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків;

− FNRD1625 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків;

− FNRD1725 Додаток 17 Довідка про депозитні операції;

− FNRD1825 Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами;

− FNRD1925 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості;

− FNRD2025 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України;

− FNRD2225 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів;

− FNRD2525 Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;

− FNRD2625 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;

− FNRD2725 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя;

− FNUFRD01 Управлінська форма 3.

Финансовая, статистическая, бюджетная и специальная отчетность для предприятий, которые отчитываются в Киевскую городскую государственную администрацию.

В соответствии с приказом Государственной службы статистики Украины № 179 от 17.06.2020 г. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2021 г.:

период подачи — І-ІІІ кварталы, Год:

• KMM31012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна);

• KM301012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

период подачи — Год:

• KM301115 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

период подачи — ІІ квартал:

• KM301116 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

Добавлена новая форма KMD09022 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду, вводится в действие — с 01.11.2020 г., период подачи — Год.

Перейти к загрузке обновления.

Какие суммы можно не включать в отчет по доходам для ФЛП 1-3 групп
Изменилась схема регистрации плательщиков НДС