Обновление программы до версии 11.02.030

06 января 2021

Изменения в процесс выплаты зарплаты с 1 января 2021 года
Книга учета доходов и расходов отменена

В Реєстрі звітів реализована возможность печати квитанций при использовании функции Друк у PDF для главного документа пакета. В окне Вибір документів, которо открывается при выполнении команды, добавлена опция Друкувати квитанцію. Если опция установлена, квитанции будут сохраняться на отдельных страницах в pdf-файлах соответствующих документов.

В модуле Звітність НФУ до НБУ добавлена новая форма LR500002 (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії, вводится в действие — с 01.12.2020 г., период подачи — ежеквартально.

Реализована возможность экспорта отчетов в формате Excel. Экспорт выполняется в окне открытого документа по команде Виконати додаткову програму обробки — Експорт в Excel на вкладке Наступні дії.

Обновлены формы:

— IR600001 Дані про операції перестрахування;

— IR730001 Дані про розміщення страхових резервів;

— IR910001 Дані про адекватність зобов’язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя;

— FR000001 Дані фінансової звітності;

— LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;

— LR300001 (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;

— LR600001 (Фін.) Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії.

У розділі Довідники — Загальні довідники — НБУ оновлено довідник Вид фінансового інструменту S130.

В модуле Звітність в разделе Державна служба статистики добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2021 г.

• период подачи — Год:

— S0403512 1П-НПП. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (рік);

— S1600314 2-тр. Звіт про роботу автотранспорту;

— S0210113 1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами;

— S0400119 1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства;

— S0401001 2-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства;

— S1001502 2-ОЗ ІНВ (річна). Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції;

— S1500114 3-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок;

— S2500204 ІНН. Обстеження інноваційної діяльності підприємства;

— S1300109 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах;

— S2700413 4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур;

— S2702115 50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств;

— S2702213 2-ферм (річна). Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства;

— S1100112 1-екологічні витрати. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі;

— S1100211 2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства;

— S1101014 3-лг. Лісогосподарська діяльність (річна);

— S1904414 4-мтп (рік). Звіт про використання та запаси палива;

— S1901112 11-мтп. Звіт про постачання та використання енергії;

— S0900111 1-житлофонд. Житловий фонд;

— S2600315 1-КЗР (юр. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування;

— S1401115 1-туризм (юр. особа). Звіт про туристичну діяльність;

— S1401116 1-туризм (фіз. особа). Звіт про туристичну діяльність;

— S1300203 1-ЕД Звіт про використання інструментів електронної демократії органами держаної влади та місцевого самоврядування.

• период подачи — Полугодие:

— S0700553 1-газ (піврічна). Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам;

— S0700613 1-електроенергія (піврічна). Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам.

• период подачи — ежемесячно:

— S0423116 1-П (ю). Звіт про виробництво промислової продукції за видами;

— S0423117 1-П (ф). Звіт про виробництво промислової продукції за видами;

— S0400411 1-ПЕ. Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості;

— S0701114 1-кб (місячна). Звіт про виконання будівельних робіт;

— S1600213 2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту;

— S1605112 51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

— S1805109 51-вод. Звіт про роботу підприємства водного транспорту;

— S2105111 51-ЦА. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства;

— S0603207 1-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту;

— S0600115 1-торг. Звіт про товарооборот торгової мережі;

— S2305209 12-труб. Звіт про транспортування вантажів трубопроводами;

— S2702413 24-сг (міс). Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин;

— S2701414 21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства;

— S2700509 1-зерно (міс). Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання;

— S0602118 1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для юридичних осіб);

— S0602128 1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для фізичних осіб);

— S1904109 4-мтп (міс). Звіт про використання та запаси палива;

— S0301012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна);

— S0800110 1-заборгованість (ЖКГ). Звіт про оплату населенням житлово -комунальних послуг.

В Реєстрі електронних документів реализована возможность работы с первичными документами типов Акт звірки и Акційна пропозиція:

− в Конструкторе шаблона добавлена возможность создавать шаблоны для документов новых типов;

− в модулях Реєстр електронних документів и Реєстр податкових документів добавлена возможность создания документов новых типов и выполнения фильтрации документов по новым типам: Акт звірки и Акційна пропозиція;

− в модуле Первинні документи — Автоматична обробка документів и сервисе Універсальна автоматична обробка добавлена возможность отправлять контрагентам документы с типами Акт звірки и Акційна пропозиція в разделе Відправка первинних документів автообробником контрагенту;

− добавлена возможность настраивать комплекты подписей для документов с типами Акт звірки и Акційна пропозиція с помощью модуля Первинні документи — Користувацькі налаштування комплектів підписів.

В Реєстрі податкових документів реализована возможность заполнения условного обозначения единицы измерения товара/услуги без заполнения кода единицы измерения при использовании функции групповой обработки полей. В окне Групова обробка полів ПН/РК добавлена опция Заміна без коду одиниці виміру. Если опция установлена, заполнение кода единицы измерения в документе не выполняется.

Опция доступна при установке отметки Одиниці виміру товару/послуги (заміна).

Функция групповой обработки полей доступна по команде главного меню Правка — Групова обробка полів ПН/РК.

Откорректирован механизм получения документов, для которых настроен перенос полей с помощью модуля Первинні документи — Налаштування переносу полів для функції створити на основі, при использовании СУБД Oracle.

Обновлен Справочник налоговых льгот по состоянию на 01.01.2021 г. ГНСУ утверждены новые справочники льгот, а именно:

− Справочник № 101/1 налоговых льгот, которые являются потерями доходов бюджета;

− Справочник № 101/2 иных налоговых льгот.

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 30.12.2020 г. № 827 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11» обновлены справочники:

− Коди відомчої класифікації видатків (КВК);

− Коди функціональної класифікації видатків (КФК).

Отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности, финансовая, статистическая отчетность и формы мониторинга для предприятий, подотчетных министерству энергетики Украины

Добавлены строки с кодом 105 — 107 в формах:

— EVE26003 Додаток №44. Довідка щодо використання бюджетних коштів;

— EVE25803 Додаток №42. Розшифровка Цільове фінансування.

Перейти к загрузке обновления.

Изменения в процесс выплаты зарплаты с 1 января 2021 года
Книга учета доходов и расходов отменена