Обновление программы до версии 11.02.045

13 июля 2021

Как правильно пополнять свой счёт ФЛП?
Как сделать объединенный отчет по ЕСВ и НДФЛ через Медок?

Отчетность

Объединенная отчетность НДФЛ и ЕСВ

1. Реализована возможность передачи документов объединенной отчетности из M.E.Doc в СОТА и загрузки документов из СОТА в M.E.Doc с помощью соответствующих команд главного меню: Сервіс – Передати документ в СОТА и Сервіс – Завантажити документи з СОТА.

2. Расширены возможности автоматической замены данных в Приложении 1 с помощью команды главного меню Правка – Групова заміна полів.

В окне Групова заміна добавлена опция Код типу нарахувань. Если опция установлена, можно использовать групповую замену значений графы Тип нарахування.

3. Обновлены контроли в формах:

• J/F0500106 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

• J/F0510106 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;

• J0510206 Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу;

• J0510306 Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу;

• J/F0510506 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби;

• J/F0510606 Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства.

Финансовая отчетность по МСФО (формат iXBRL)

1. Реализована возможность переноса данных из статистических отчетов в Отчеты о совокупном доходе, прибыли или убытках для разных точек входа (I3100001, R3100001, Y3200001, X3200001). Для переноса данных необходимо выбрать строку документа в Реестре документов МСФО и выполнить команду главного меню Файл – Заповнити з форм статистики.

2. Для удобства пользователей при выполнении операции переноса данных из статистических отчетов с помощью функции Заповнити з форм статистики в окне протокола с результатами выполнения операции реализовано отображение наименований строк, в которые переносились данные.

3. Увеличено максимально допустимое количество символов в полях для ввода текстовой информации больших объемов в бланках отчетов и в Мастере заполнения.

4. Реализован контроль на одновременное создание только одного документа в пакете: Інформація про аудиторський звіт (I1040001) или Звіт незалежного аудитора (I1040201).

Государственная налоговая служба

1. В соответствии с приказом Министерства финансов Украины № 102 от 15.02.2021 г. «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, переліків марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку» добавлены новые формы, вводятся в действие – с 01.07.2021 г.; подача – при необходимости:

• J/F1318001 Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв. Форма А.

• J/F1318101 Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Форма Т.

• J/F1318301 Реєстр повернутих марок акцизного податку.

2. На выполнение приказа Министерства финансов Украины №8 от 18.01.2016 г. «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» с изменениями, внесенными в соответствии с приказом Министерства финансов Украины №841 от 31.12.2020 г. «Про внесення змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції»:

— добавлены новые версии бланков, вводятся в действие – с 01.07.2021 г.; подача – Год:

• J0104706 Звіт про контрольовані операції;

• J0147106 Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях;

• J0147206 Інформація про пов’язаність осіб.

— добавлен новый справочник Коди джерел інформації;

— внесены изменения в справочники:

• Коди методу встановлення відповідності умов;

• Код ознаки пов’язаності особи;

• Код підстави віднесення господарських операцій до контрольованих.

Справочники используются в форме J0147106 «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях».

Государственная казначейская служба

1. В соответствии с приказом Министерства финансов Украины №222 от 19.04.2021 г. «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» добавлены новые формы:

— вводятся в действие – с 01.06.2021 г.; подача – ежемесячно:

• FDODNV04 Довідка про операції в національній валюті;

• FDOVNF03 Довідка про надходження у натуральній формі;

• FRZSM002 Реєстр змін зведення показників спеціального фонду.

— вводятся в действие – с 01.01.2021 г.; подача – Год:

• FZPM0002 Зведення показників спеціального фонду.

2. В соответствии с приказом Министерства финансов Украины №648 от 29.10.2020 г. «Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів» обновлен внешний вид формы:

• FZNNBR02 Заявка на видачу готівки (небюджетні рахунки клієнтів).

3. На выполнение приказа Министерства финансов Украины №310 от 01.06.2021 г. «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» внесены изменения в формы:

• FRPSP003 Розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету;

• FRPZP003 Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету;

• FRPZK003 Розподіл показників зведених кошторисів;

• FRMER002 Реєстр змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету;

• FRZSS004 Реєстр змін зведення показників спеціального фонду;

• FROZVA04 Розподіл відкритих асигнувань;

• FZABIV03 Заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою Державною казначейською службою України;

• FZNR0005 Заявка на видачу готівки;

• FDNYNF03 Довідка про надходження у натуральній формі;

• FZDVIV03 Заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті;

• FMER0004 Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету;

• FMERD002 Мережа розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету;

• FRPZV002 Розподіл показників зведених планів використання бюджетних коштів;

• FRPPP002 Розподіл показників зведених помісячних планів використання бюджетних коштів;

• FRZPA003 Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету;

• FRZRP003 Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів;

• FRZZA003 Реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету;

• FDOPIV05 Довідка про операції в іноземній валюті;

• FDOPNV02 Довідка про операції в національній валюті;

• FZPS0004 Зведення показників спеціального фонду.

ФСС Украины

Увеличено максимально допустимое количество символов полей Номер и Причина непрацездатності в шаблонах для импорта в формате DBF:

• C1100101 Заява-розрахунок;

• C1100201 Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам.

Первичные документы

Автоматическая обработка документов

Реализована возможность автоматического сохранения вложений в Первичные документы и Универсальные документы.

В разделах Обробка вхідних документів и Відправка первинних документів автообробником добавлена опция Додати графічне відображення вкладень.

Если опция установлена, вложения сохраняються в отдельных файлах формата PDF в папке, имя которой соответствует имени Первичного документа/Универсального документа.

Также в файлах PDF реализовано отображение факсимиле подписей, наложенных на вложения, и информации о подписантах (при наличии отметки в разделе Адміністрування – Параметри системи – Документообіг – Накладати інформацію про підписантів).

Эти доработки также выполнены в сервисе Универсальной автоматической обработки документов.

Справочники

1. На выполнении приказа Государственной налоговой службы Украины №658 от 05.07.2021 г. «Про внесення змін до наказу ДПС від 03.02.2020 №67» обновлен Довідник ризикових УКТЗЕД та ДПКК (СМКОР).

2. Обновлен Довідник податкових пільг по состоянию на 01.07.2021 г. ГНСУ утвердила новые справочники льгот, а именно:

— Довідник № 104/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

— Довідник № 104/2 інших податкових пільг.

3. В соответствии с изменениями, опубликованными НБУ от 07.07.2021 г., в разделе Довідники – Загальні довідники – НБУ обновлен справочник Вид фінансового інструменту (S130).

4. Обновлен Довідник статей доходів, витрат, зобов’язань для УОП. Справочник используется в форме UOP00110 «Фінансовий план».

5. Добавлен новый справочник Джерела капітальних інвестицій для УОП. Справочник недоступен для редактирования и подключен к динамическим строкам формы UOP00110 «Фінансовий план».

Как правильно пополнять свой счёт ФЛП?
Как сделать объединенный отчет по ЕСВ и НДФЛ через Медок?