Обновление программы до версии 11.02.046

30 июля 2021

Обновление программы до версии 11.02.047
Как правильно пополнять свой счёт ФЛП?

Отчетность

Объединенная отчетность НДФЛ и ЕСВ

Откорректирован механизм подсчета количества физических лиц в Приложении 4, графа Інші дані — Кількість фізичних осіб, при условии добавления сотрудников при помощи кнопки Додати рядок.

Обновление программы до версии 11.02.046 — Фото 1

ООбновлены контроли в формах:

• J/F0500106 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

• J/F0510106 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам J0510206 Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу;

• J/F0510406 Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

• J/F0510506 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби.

Справочник Причини звільнення дополнен статьей: ст. 85 п.2 ЗУ «Про державну службу» — Державний службовець, призначений на посаду державної служби на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця. Справочник подключен к графе 17 формы объединенной отчетности Приложение 5 (J/F0510506).

Финансовая отчетность по МСФО (формат iXBRL)

1. Реализована возможность переноса данных из статистических отчетов:

• в Звіти про рух грошових коштів для точек входа: I5100001, I5200001, R5100001, R5200001, Y5100001, Y5200001, X5100001, X5200001;

• в промежуточные Звіти про сукупний дохід, прибуток або збиток для точек входа: I3100101, R3100101, Y3200101, X3200101.

Для переноса данных необходимо выбрать строчку документа в Реєстрі документів МСФЗ и выполнить команду главного меню Файл — Заповнити з форм статистики

Обновление программы до версии 11.02.046 — Фото 2

2. Добавлена возможность создания промежуточных отчетов І3100101, X3100101, Y3100101, R3100101 при переносе данных из статистических форм для периодов Полугодие и 9 Месяцев.

3. В основные финансовые отчеты для годовой и промежуточной отчетности для всех точек входа добавлена графа Примітки для заполнения кодов отчетов-примечаний, в которых раскрывается детальная информация по отдельным показателям соответствующих статей:

• Звіти про фінансовий стан: I2100001, X2200001, R2100001, Y2200001, B2200002;

• Звіти про сукупний дохід, прибуток або збиток: I3100001, I3100101, X3100001, X3200101, R3100001, R3100101, Y3200001, Y3200101, B3200002, B3200102;

• Звіти про рух грошових коштів: I5100001, I5200001, R5100001, R5200001, Y5100001, Y5200001, X5100001, X5200001, B5100002, B5200002.

Отчетность НФУ в НБУ

Обновлены формы:

• IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів;

• IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування.

Государственная налоговая служба

1. В соответствии с приказом Министерства финансов Украины № 218 от 15.04.2021 г. «Про внесення змін до Форми декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) та Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)» добавлены новые бланки, вводятся в действие — с 01.08.2021 г.:

• J/F0207704 Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 15 числа;

• J/F0208904 Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 01 числа.

2. На исполнение приказа Министерства финансов Украины № 43 от 27.01.2021 г. «Про затвердження Структури та форми електронного документа для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового» добавлены новые бланки, вводятся в действие — с 01.08.2021 г.; период подачи — по необходимости:

• J/F0210602 Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції;

• J/F0210702 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції.

Бланки доступны в модуле Облік акцизного податку — Реєстр акцизних документів (спирт етиловий).

3. В соответствии с приказом Министерства финансов Украины № 839 от 31.12.2020 г. «Про затвердження форми та Порядку складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.08.2021 г.; период подачи — Год, сроки подачи — до 1 октября года, следующего за отчетным:

• J1800101 Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.

Обновление программы до версии 11.02.046 — Фото 3

Добавлен Довідник для повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. Справочник используется в форме J1800101 «Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній».

4. Добавлено поле разработчика Нормативна грошова оцінка в формах:

• J/F0138104 Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи.

Поле используется для автоматического заполнения графы 3 и графы 4 формы «Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи» (J/F0103804).

Поле разработчика не печатается, не экспортируется, не отправляется в ГНС.

Обновление программы до версии 11.02.046 — Фото 4

5. В формах:

J/F0103804 Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи.

реализована дополнительная программа обработки За показниками з J0138104 (За показниками з F0138104), программа доступна по команде Виконати додаткову програму обробки на вкладке Наступні дії в окне открытого документа.

На выполнение программы производится автоматическое заполнение графы 3 (Площадь земельного участка) и графы 4 (Нормативная денежная оценка единицы площади земельного участка) с суммированием площадей земельных участков, для которых установлены одинаковые значения поля Нормативна грошова оцінка в форме «Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи» (J/F0138104). Если в пакете присутствует несколько Приложений, показатели площади выводятся в Налоговую декларацию отдельно по каждому Приложению.

6. Обновлены контроли в формах:

• J/F1201012 Податкова накладна.

Другая отчетность

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины № 261 от 15.03.2021 г. «Про затвердження типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами — підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» добавлены новые бланки, вводятся в действие — с 01.07.2021 г.; период подачи — по необходимости:

• PD800305 Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами — підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність;

• PD800501 Облік амортизаційних відрахувань основних засобів (ОЗ) та нематеріальних активів (НА).

Первичные документы

Реестр электронных документов

ДДобавлено возможность экспортировать подписанный документ в формате ASiC-S.

В окне Експорт документа з підписами, которое открывается по выполнению команды главного меню Файл — Експорт — Експорт документа з підписами,

Обновление программы до версии 11.02.046 — Фото 5

добавлена опция Документ та підписи в архіві (формат ASiC-S). Если опция установлена, сохраняется архив с расширением .asice, содержащий файлы первичного документа в выбранном формате (XML и/или PDF) и файлы подписей, наложенных на документ (каждый в отдельном файле в формате p7s), а также файл MANIFEST, содержащий информацию о сохраненных данных. При сохранении архива формата ASiC-S программа предложит выбрать сертификат из комплекта подписей для подписания файла MANIFEST.

Обновление программы до версии 11.02.046 — Фото 6

Реестр налоговых документов

Откорректировано обновление статусов НН, для которых была приостановлена регистрация, после получения зарегистрированных НН из ЕРНН с помощью Запиту щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1300107).

Автоматическая обработка документов

При автоматической отправке первичных документов доработана отправка контрагенту ссылки на документ, в случае, если в шаблоне документа настроены параметры многостороннего обмена.

Администрирование

Управление ролями

1. Доработана настройка прав доступа в ролях для модуля Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ.

2. Настроено отображение полученных документов, шаблоны которых не опубликованы на платформе ПТАХ, для ролей с настроенными правами доступа к модулю Реєстр електронних документів.

Интеграция

Доработан механизм создания документов объединенной отчетности. Добавлено свойство Specif для установки типа Довідковий. Детально об использовании свойства смотрите в файле с описанием СОМ-объектов для интеграции с учетными системами, который находится в каталоге …\help\manuals\ Інструкція по COM-об’єктам.pdf.

Зарплата

Обновлен справочник Індекс споживчих цін за июнь 2021 г. — 100,2 %.

На исполнение приказа Министерства здравоохранения Украины № 1066 от 01.06.2021 г. «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» обновлен справочник Причини лікарняного:

1 — (ЕЛ) Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві;

2 — (ЕЛ) Вагітність і пологи;

3 — (ЕЛ) Необхідність догляду за хворою дитиною;

4 — (ЕЛ) Необхідність догляду за хворим членом сім’ї;

5 — (ЕЛ) Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною;

6 — (ЕЛ) Карантин, встановлений відповідно до законодавства;

7 — (ЕЛ) Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;

8 — (ЕЛ) Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу;

9 — (ЕЛ) Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу (може бути із позначкою про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта);

10 — (ЕЛ) Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2;

11 — (ЕЛ) Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання;

12 — (ЕЛ) Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві.

Отчетность государственных предприятий

Финансовые платны и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

1. На вкладке Наступні дії с помощью команды Виконати додаткову програму обробки в окне открытого документа реализована возможность переноса данных для форм:

• S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);

• S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;

• S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;

• S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);

• S3045110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів;

• S3067110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво.

— из формы UOP00110 «Фінансовий план»;

— из соответствующих форм MOU00110, MOU01110, MOU02110, MOU30110, MOU45110, MOU67110.

2. Изменена на среднее арифметическое настройка параметров консолидации для строк 8020 — 8026 граф 3 — 6:

• S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники).

Министерство обороны Украины

Финансовая, статистическая, планова отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий

На исполнение приказа Министерства развития экономики, торговли и сельського хозяйства Украины № 122 от 22.01.2021 г. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» добавлена новая версия пакета отчетов, вводятся в действие — с 01.01.2021 г.; период подачи — Год:

• MOUFP001 Ярлик до пакета МОУ. Фінансовий та інвестиційний плани;

• MOU00110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);

• MOU01110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;

• MOU02110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;

• MOU30110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);

• MOU45110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів;

• MOU67110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво.

Реализован перенос данных из форм MOU00109 «Фінансовий план» и MOU00309 «Показники виконання фінансового плану» с помощью команды Виконати додаткову програму обробки — Перенести дані із звітів за попередній рік на вкладке Наступні дії в окне октрытого документа.

Реалізованы контроли с формами MOU10111 «Ф1. Баланс», MOU00309 «Показники виконання фінансового плану» и MOU00109 «Фінансовий план».

Реалізованы контроли по графе 3 с соответствующей графой формы MOU45110 для периодов от 2021 года включительно:

• MOU30107 Інвестиційний план ДП (річний).

Укроборонпром

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

1. В форме:

• UOP00110 Фінансовий план

— отменен автоматический расчет и контроли для строки 7050 граф 3 — 6;

— добавлен автоматический расчет строки 7050 графы 6, которое равняется значению строки Усього графы 11 Таблицы 5;

— добавлен информативный контроль значения строки 6070 на соответствие значению строки 7050 граф 3 — 6;

— добавлены контроли по строкам 2000, 2005, 2009 графы 3 на соответствие значениям формы UOP40406 «Ф4. Звіт про власний капітал» за прошлый год.

2. Обновлен Довідник статей доходів, витрат, зобов’язань для УОП. Справочник используется в форме UOP00110 «Фінансовий план».

3. В форме:

• UOP00309 Показники виконання фінансового плану

— добавлен обязательный контроль значения строки 3405 графы 4 на равенство значению строки 1165 графы 3 формы UOP10111 «Ф1. Баланс»;

— добавлен обязательный контроль значения строки 3415 графы 4 на равенство значению строки 1165 графы 4 формы UOP10111 «Ф1. Баланс».

Укравтодор

Финансовая отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности

Добавлен новая форма, вводится в действие — с 01.01.2021 г., период подачи — Год:

• AVFP0010 Фінансовий план.

Обновление программы до версии 11.02.047
Как правильно пополнять свой счёт ФЛП?