Обновление программы до версии 11.02.049

13 августа 2021

Обновление программы до версии 11.02.050
Обновление программы до версии 11.02.048

Отчетность

Реестр отчетов

Для удобства пользователей реализована возможность обновления даты пакета документов для комиссии ГНС по принятию решений СМКОР:

• «Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено» (J/F1312603);

• «ПОВІДОМЛЕННЯ про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку» (J/F1314901);

• «Таблиця даних платника податків на додану вартість» (J/F1312303);

• «СКАРГА на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних» (J/F1313203);

• «Документ довільного формату» (J/F1360102).

Добавлена команда главного меню Правка — Оновити Дату документів в пакеті. Команда доступна при выделении в таблице реестра главного документа пакета (или нескольких пакетов) при условии, если документы находятся на этапе редактирования (документы не подписаны или не переданы на подпись).

Обновление программы до версии 11.02.049 — Фото 1

На выполнение команды программа предложит подтвердить операцию обновления даты. После подтверждения операции в документах выбранного пакета (пакетов) поле Дата звіту заполняется текущей датой.

Обновление программы до версии 11.02.049 — Фото 2

Объединенная отчетность НДФЛ и ЕСВ

1. Реализован контроль на наличие запрещенных символов во время импорта документов пакета объединенной отчетности НДФЛ и ЕСВ в формате DBF с помощью команды главного меню Файл — Імпорт — Імпорт з DBF.

2. Доработано заполнение граф 7 и 8 на основании данных справочника Співробітники при добавлении записей в Приложении 4 (J/F0510406) с помощью функции Додати співробітника.

3. Откорректирован механизм копирования Приложений консолидированных пакетов объединенной отчетности в новый либо существующий пакет отчетов.

Обновлены контроли в формах:

• J/F0510106 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам.

Финансовая отчетность по МСФО (формат iXBRL)

1. Доработано подписание документов в формате МСФО. При подписании документа реализовано добавление отметки времени.

2. Доработана обработка дат в форматах для разных региональных настроек.

Отчетность НФУ в НБУ

Обновлена форма:

• OS100001 Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг.

Государственная налоговая служба

Добавлены новые бланки, период подачи — по необходимости:

• J/F1302002 Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені.

Обновлен файл xsd в формах:

• J0147703 Повідомлення про укладання форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами;

• J1800101 Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній;

• J0147106 Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях.

Другая отчетность

В соотвествии с приказом Министерства юстиции Украині № 2320/5 от 29.06.2021 г. «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5» добавлені новіе бланки, период подачи — по необходимости:

• PD801301 Форма 2. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади);

• PD801102 Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

Первичные документы

Реестр налоговых документов

1. В таблице Реестра налоговых документов добавлена колонка СМКОР Дата розблокування. В колонке оотображается дата разблокировки НН/РК, для которых ранее была приостановлена регистрация по причине наличия критериев оценки риска СМКОР.

Обновление программы до версии 11.02.049 — Фото 3

Дата отображается в колонке после получения положительной Квитанции №2 (по решению комиссии СМКОР) либо Квитанции №3 (по решению комисии по вопросам рассмотрения жалоб) и соответствует дате, указанной в квитанции.

Обратите внимание, в колонке СМКОР Дата розблокування отображается дата разблокировки только тех НН/РК, для которых будут получены соответствующие Квитанции после установки данного обновления.

2. На стороне отправителя НН/РК настроено отображение направления Отриманий для полученных «РІШЕНЬ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН» (J/F1412404).

3. Настроено отображение значений в графе Дата ПН/Номер ПН/Код причини для РК, находящихся в подключенном архиве налоговых документов.

Учет акцизного налога

Реестр акцизных документов (спирт этиловый)/Реестр акцизных документов (горючее)

Настроено отображение документов в реестре в соответствии с периодом, в который они были скопированы/импортированы:

• «Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри» (J/F0210301);

• «Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції» (J/F0210602).

Реестр акцизных документов (спирт этиловый)

Доработано отображение дат для документа «Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції» (J/F0210702):

• в колонке Дата реализовано отображение значения поля Кінець звітної доби документа «Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані…» (J/F0210702);

• в полях Початок звітної доби и Кінець звітної доби реализовано отображение значения, которое выбрано в окне Дата виписки при копировании «Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані…» (J/F0210702).

Администрирование

Архивирование документов

Добавлено сохранение значений граф НН/РК в архиве налоговых документов:

• Обсяг (ставка 20%);

• Обсяг (ставка 7%);

• Обсяг (ставка 14%);

• Обсяг (код ставки 901);

• Обсяг (код ставки 902);

• Обсяг (код ставки 903);

• ПДВ 7%;

• ПДВ 14%;

• ПДВ 20%.

Управление ролями

Расширена возможность настройки прав доступа в ролях для модуля Автоматическая обработка документов.

В разделе Доступ до підсистем для модуля Первинні документи — Автоматична обробка документів добавлена опция Очистка журнала.

Обновление программы до версии 11.02.049 — Фото 4

Если опция установлена, пользователю доступен пункт главного меню Файл — Очистити журнал в модуле Автоматическая обработка документов.

Обновление программы до версии 11.02.049 — Фото 5

Интеграция

1. В методе GetDocSender реализована возможность отправки документов:

• Акцизна накладна форми «П» (J/F1203202);

• Розрахунок коригування форми «П» (J/F1203302);

• Акцизна накладна форми «С» (J/F1203402);

• Розрахунок коригування форми «С» (J/F1203502).

2. Настроена работа метода GetDocSign при возврате подписанного документа в формате XML с подписями (SignType=2).

3. Откорректирован механизм получения информации о статусе плательщика НДС с помощью метода SentGetNDSPLTSTT.

Справочники

Добавлен новый справочник Перелік ПРРО с возможностью редактирования и добавления записей. Справочник предназначен для хранения информации о перечне программных регистраторов расчетных операций, которые используются в хозяйственных единицах пользователя.

Обновление программы до версии 11.02.049 — Фото 6

Справочник заполняется пользователем и используется в формах:

• «Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій» (J/F1316602);

• «Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій» (J/F1316701);

• «Ф.№3-ПРРО Повідомлення про відкриття зміни програмним реєстратором розрахункових операцій» (J/F1316801);

• «Ф.№4-ПРРО Повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером» (J/F1316901).

Отчетность государственных предприятий

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

1. Реализован перенос данных из формы Укравтодора «Фінансовий план» AVFP0010 с помощью команды Виконати додаткову програму обробки — Дані з AVFP0010 на вкладке Наступні дії в окне открытого документа для форм:

• S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);

• S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;

• S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;

• S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);

• S3045110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів;

• S3067110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво.

2. Отменен контроль на отрицательное значение строки 2040 в Таблице 2:

• S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом.

3. Откорректирована модификация по графе 6 для динамических строк в консолидированной форме для периодов І Квартал и Год:

• S3000309 Показники виконання фінансового плану.

Министерство обороны Украины

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий

Отменен контроль на отрицательное значение строки 2040 в Таблице 2:

• MOU02110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом.

Министерство финансов Украины

Отчеты о результатах анализа финансово-хозяйственной деятельности и рисков, связанных с деятельностью субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, и о мерах по управлению такими рисками

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины № 687 от 06.06.2012 г. «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2020 г., период подачи — Год:

• MFBZF101 Бюджетний запит загальний, Додаток 1;

• MFBZF201 Бюджетний запит індивідуальний, Додаток 2.

Укроборонпром

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

1. Добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2021 г.; подача — І — IV Квартал, Год:

• UOPDK021 Довідка щодо фонду оплати праці керівника.

2. Реализованы контроли с формами UOP31117 и UOP31012 для графы 4 Таблицы 6.1 по показателям Середня кількість працівників и Фонд оплати праці в периоде 2021 год:

• UOP00309 Показники виконання фінансового плану.

3. В форме UOP00110 Фінансовий план:

— добавлено автоматическое заполнение графы 6 строки 7050 значением строки Усього графы 12 Раздела V формы UOP00110;

— добавлен обязательный контроль значения строки 7000 графы 5 на равенство значениям строки 7050 графы 3;

— добавлен обязательный контроль значения строки 7000 граф 6 — 10 на равенство значениям строки 7050 граф 5 — 9;

— отменен контроль на отрицательное значение строки 2040 в Таблице 2.

УкрАвтоДор

Финансовая отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности

Отменен контроль на отрицательное значение строки 2040 в Таблице 2:

• AVFP0010 Фінансовий план.

Обновление программы до версии 11.02.050
Обновление программы до версии 11.02.048