Обновление программы до версии 11.02.058

06 ноября 2021

"Черная пятница" на модуль Электронный документооборот
Вакансия Менеджер по продажам

Отчетность

Финансовая отчетность по МСФО (формат iXBRL)

1. Реализована возможность переноса данных с помощью команды главного Файл — Заповнити з форм статистики из статистических отчетов S0100114, S0100214, S0100310, S0103354 в отчеты МСФО: I2100001, I3100001, I5100001, I5200001, X2200001, X3200001, X5100001, X5200001, R2100001, R3100001, R5100001, R5200001, Y2200001, Y3200001, Y5100001, Y5200001.

Обновление программы до версии 11.02.058 — Фото 1

2. Расширен размер поля Вебсторінка, где опубликована фыинансовая отчетность предприятия вместе с аудиторским отчетом для отчетов I1040001, X1040001, R1040001, Y1040001, B1040102.

Отчетность НФУ в НБУ

Обновлены контроли в формах:

• IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування;

• IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Государственная налоговая служба

1. Во исполнение Постановления Кабинета министров Украины от 13.07.2016 г. № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» с изменениями, внесенными Постановлением КМУ № 1270 от 16.12.2020 г., добавлена новая форма:

• J1305001 Запит про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Форма доступна в модуле программы Довідки державних органів — Інформаційна довідка — Створити — Іншу довідку.

2. В соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 07.02.2013 г. №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»» с изменениями, внесенными согласно приказа Министерства финансов № 385 от 09.07.2021 г., добавлена новая форма, период подачи — І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год:

• J0901703 Форма №1-к Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан).

Реализована возможность консолидации формы.

3. Добавлены новые версии бланков, период подачи — по необходимости:

• J1312104 Форма №1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів);

• J/F1312202 Форма №17-ОПП Заява про взяття на облік за неосновним місцем обліку;

• J1315402 Форма № 1-ОПН Заява нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу);

• F1314102 Форма №5-ОПП Заява (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність).

Для форм J1315402 и F1314102 реализована возможность создания в пакете «Документів довільного формату (для подання сканкопій документів)» (J/F1360102).

4. Добавлены новые формы, период подачи — по необходимости:

• J/F1315501 Форма № 34-ОПН Запит про надання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру.

Формы доступны в модуле программы Звітність — Реєстр звітів.

Реализована возможность создания в пакете «Документів довільного формату (для подання сканкопій документів)» (J/F1360102).

5. Добавлены новые версии бланков, период подачи — по необходимости:

• J/F1307302 Уточнення даних «Призначення платежу» в платіжному документі на сплату коштів на єдиний рахунок;

• J/F1307402 Визначення напряму використання коштів, сплачених на єдиний рахунок (залишки).

6. Добавлены новые версии бланков, вводятся в действие — с 01.11.2021 г.; период подачи — по необходимости:

• J/F1315102 Форма №1-ЄСВ Заява про взяття на облік платника єдиного внеску;

• F1315002 Форма № 12-ЄСВ. Заява про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства).

Реализована возможность создания в пакете «Документів довільного формату (для подання сканкопій документів)» (J/F1360102).

Обновлен электронный формат xsd в формах:

• J/F1407201 Повідомлення про помилки в «Призначенні платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок.

Первичные документы

Реестр электронных документов

Доработан предварительный просмотр вложений в Универсальном документе в случае, если файл вложения был создан с помощью Word.

Обновление программы до версии 11.02.058 — Фото 2

Реестр налоговых документов

Откорректирован отбор данных с помощью фильтра на панели инструментов в случае выбора значения «Порожнє».

Автоматическая обработка документов

Реализовано отображение дополнительной информации в Журнале автоматической обработки для автоматически отправленных первичных документов. В колонках Опис и Документ добавлено отображение информации о номере, чаркоде, дате создания документа.

Учет акцизного налога

Реестр акцизных документов (горючее)

Откорректировано автоматическое заполнение «Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального» (J/F0210401) на основании показателей уровнемеров/расходомеров.

Администрирование

Журнал событий

В Журнале событий добавлена фиксация информации о номерах, чаркодах и датах создания документов, которые были отправлены с помощью модуля Автоматическая обработка документов.

Прием и обработка отчетности

Настроено обновление значения КАТОТТГ подотчетного предприятия в справочнике головного предприятия при установленной опции Оновлювати реквізити установ на підставі отриманих звітів в разделе Адміністрування — Параметри системи — Прийом та обробка звітності. Обновление производится при условии, если данные в полученном от подотчетного предприятия отчете отличаются от данных справочника головной организации.

Интеграция

В методе PrintDocPDF добавлена возможность сохранения в формате PDF документов:

— Налоговая накладная;

— Расчет корректировка к налоговой накладной;

— Акцизная накладная;

— Расчет корректировка к акцизной накладной.

Подробнее об использовании метода смотрите в файле с описанием СОМ-объектов для интеграции с учетными системами, который находится в каталоге …\help\manuals\ Інструкція по COM-об’єктам.pdf.

Зарплата

Расчетная ведомость

Для видов оплат раздела Премія добавлена возможность внесения периода, по которому добавляется начисление. Внесение периода возможно при добавлении через расчетный лист сотрудника.

Отчеты

Добавлен параметр Власне ім’я Прізвище, при установке которого фамилия и имя ответственного лица в отчетах будет отображено в выбранном формате. Параметр присутствует в отчетах:

— PVA Платіжна відомість на виплату авансу;

— PVZ Платіжна відомість на виплату зарплати;

— PVZ2 Платіжна відомість на виплату інших видів оплат;

— PVZ3 Платіжна відомість на виплату доплати за роботу на територіях радіоактивного забруднення;

— PVZ_B Платіжна відомість на виплату зарплати (каса/банк);

— PVZ_P Платіжна відомість на виплату зарплати (по періодам);

— ПВМП Платіжна відомість на виплату в міжрозрахунковий період;

— SPB Список перерахувань в банк;

— SPBD Список перерахувань в банк.

Справочники

Во исполнение приказа Министерства финансов Украины от 22.10.2021 года № 558 «Про внесення зміни до Класифікації доходів бюджету» обновлен справочник Бюджетний класифікатор.

Отчетность государственных предприятий

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

1. Обновлен перечень кодов ЕГРПОУ органов управления для исключения контролей в формах:

• SD300101 Додаток 1;

• S3000309 Показники виконання фінансового плану;

• SS105008 Ф5. Примітки до річної звітності;

• SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал;

• SS100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);

• SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);

• SS100114 Ф1. Баланс;

• SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);

• SI300107 Інвестиційний план ДП (річний);

• SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб’єкта управління;

• SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;

• SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів, що належать до сфери управління;

• SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;

• SS110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства;

• SS301117 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна);

• S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);

• S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;

• S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;

• S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);

• S3045110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів.

2. Реалізовано автоматичне заповнення та контролі із формою SS110013, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 року, у формі:

• SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

Министерство обороны Украины

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий

Реализовано автоматическое заполнение графы 4 строк 6000 — 6003, 6010, 6011, 6020 — 6080 и контролли с формой MOU10112, начиная с периода 9 Месяцев 2021 года, в форме:

• MOU00309 Показники виконання фінансового плану.

Укроборонпром

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

Реализованы контроли с формой UOP10112, начинаяс периода 9 Месяцев 2021 г.:

• UOP50015 Рух основних засобів.

"Черная пятница" на модуль Электронный документооборот
Вакансия Менеджер по продажам