Особенности предоставления отчета о контролируемых операциях за 2016 год

28 сентября 2017

В M.E.Doc реализована работа с защищенными носителями
График работы в августе 2017

2 жовтня 2017 року – кінцевий термін подання звіту про контрольовані операції  за 2016 рік.

Наш матеріал присвячено особливостям подання звіту про контрольовані операції за 2016 рік, пов’язаним із законодавчими змінами, що діють з 1 січня 2017 року, та новій формі Звіту про контрольовані операції.

Звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2016 звітного року, заповнюється та подається за оновленою формою та в порядку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 468.

Якщо платник податків відзвітував за 2016 рік до набрання чинності наказом № 468 (тобто, до 16.06.2017 року) за формою звіту про контрольовані операції, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8 (до внесення в нього змін наказом 468), такі звіти вважаються дійсними. Про це йдеться у листі ДФС України від 10.07.2017 №17973/7/99-99-15-02-01-17 «Про набрання чинності наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 468», у якому податківці, крім того, описали зміни, внесені до форми Звіту про контрольовані операції, та роз’яснили оновлений Порядок звітування.

Як відомо, ст.39 Податкового кодексу присвячена питанням трансфертного ціноутворення. Цією статтею передбачено:

  • дотримання так званого принципу «витягнутої руки» при визначенні оподатковуваного прибутку від операцій з нерезидентами (п. 39.1 ПКУ);
  • визначення, які операції та за якими критеріями мають контролюватись з метою запобігання незаконній мінімізації об’єкта оподаткування (39.2. Контрольовані операції);
  • визначення методів встановлення відповідності контрольованої операції принципу «витягнутої руки» (ст.39.3 ПКУ);
  • врегулювання порядку складення і подання платниками відповідної звітності (ст. 39.4 ПКУ) та порядку здійснення фіскальними органами контролю за відповідністю умов контрольованих операцій платника принципу «витягнутої руки» (ст.39.5 ПКУ);
  • визначення порядок попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях (ст.39.6 ПКУ).

При складанні Звіту з контрольованих операцій за 2016 рік варто мати на увазі наведені нижче законодавчі зміни щодо трансфертного ціноутворення, внесені з 1 січня 2017 року до Податкового кодексу  Законом  України від 21.12.16 р. № 1797­ VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон № 1797).

Починаючи з 1 січня 2017 року збільшено вартісні показники визнання операцій контрольованими (пп. 39.2.1.7 ПК): річний дохід від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухобліку, збільшено з 50 млн грн до 150 млн грн;  обсяг господарських операцій платника податків з одним контрагентом, визначеного за правилами бухобліку, збільшено з 5 млн грн до 10 млн грн.

Зверніть увагу!

Інформація щодо контрольованих операцій, здійснених платником податків у 2016 році, зазначається у Звіті з урахуванням та відповідно до критеріїв, які діяли у 2016 році під час здійснення господарських операцій; для розрахунку вартісного критерію та визнання господарських операцій контрольованими мають використовуватись норми пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу у редакції, що діяла на момент здійснення господарських операцій (до 01.01.2017 року). Тобто, у Звіті про у звіті про контрольовані операції за 2016 звітний рік мають бути відображені: ­

— господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платником податків з пов’язаними особами – нерезидентами;

— зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів­ нерезидентів; ­

— господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до Переліку держав (територій), затвердженого Розпорядженням КМУ від 16.09.2015 № 977р. «Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України».

При цьому одночасно мають бути виконані умови: річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, має перевищувати 50 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за 2016 рік; обсяг таких господарських операцій з кожним контрагентом  має перевищувати 5 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за 2016 рік.

З 1 січня 2017 року розширено коло контрагентів, операції з якими визнаються контрольованими.  Відповідно до оновленої ст. 39.2.1.1 ПКУ, до контрольованих операцій тепер відносяться господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. № 480, (Перелік 480), яка набрала чинності 27.07.2017 року. До зазначеного Переліку 480 увійшли організаційно-правові форми 26 країн, які використовувались українськими компаніями для мінімізації податкових зобов’язань. Відповідно до п. 41 підрозділу 10 розділу ХХ ПК господарські операції, визначені пп. «г» пп. 39.2.1.1 ПК, визнаються контрольованими з дати набрання чинності Переліком 480. Отже, у разі відповідності господарських операцій критеріям, визначеним пп. «г» пп. 39.2.1.1 та пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, вони можуть визнаватись контрольованими з 27 липня 2017 року (відповідно, такі операції будуть відображені у Звіті за 2017 рік). У листі ДФСУ від 14.08.2017 №21674/7/99­99­14­01­02­17 «Про набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 року № 480» надано роз’яснення щодо визначення податкового періоду, в якому здійснювались господарські операції із нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до Переліку; щодо документа, який підтверджує сплату податку нерезидентом; щодо підтвердження резидентства контрагента–нерезидента; особливості застосування Переліку у 2017 році.

Про запровадження з 1 січня 2017 року механізму визначення ціни на підставі форвардного або ф’ючерсного контракту ми вже інформували наших читачів.

Також із 1 січня 2017 року удосконалено вимоги та систематизовано перелік інформації, що має бути відображена в документації з трансфертного ціноутворення. На запит контролюючого органу необхідно надати:

  • опис структури управління платника податків, схему його організаційної структури;
  • опис діяльності та стратегії ділової активності, що провадиться платником податків, зокрема, економічні умови діяльності, аналіз відповідних ринків товарів (робіт, послуг), на яких здійснює свою діяльність платник податків, інформацію про основних конкурентів;
  • відомості про участь платника податків у реструктуризації бізнесу або передачі нематеріальних активів у звітному або попередньому році з поясненням аспектів цих операцій, що вплинули або впливають на його діяльність, тощо (детальний перелік у пп. 39.4.6 ПКУ).

Починаючи з 1 січня 2017 року методи встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» приведено у відповідність із Настановами ОЕСР. Зокрема, уточнено, що для застосування методів ціни перепродажу та «витрати плюс» використовуються фінансові показники, розраховані на базі валової рентабельності, а для методу чистого прибутку також може бути розраховано показник рентабельності операційних витрат. Звертаємо увагу, що для цілей трансфертного ціноутворення при застосуванні методу чистого прибутку, в окремих випадках, для методів ціни перепродажу, «витрати плюс», та розподілення прибутку застосовується середньозважене значення показника рентабельності, порядок визначення якого затверджено Постановою КМУ від 29 березня 2017 року № 191  «Про затвердження Порядку визначення середньозваженого значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи для цілей трансфертного ціноутворення». Особливості цього Порядку наведено у листі ДФСУ від 26.05.2017 №13539/7/99-99-15-02-01-17 «Про набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 191».

Змінами до підпункту 39.5.4 Кодексу платнику дозволено при здійсненні самостійного коригування податкових зобов’язань розраховувати їх відповідно до максимального або мінімального значення діапазону цін (рентабельності), а не до значення медіани такого діапазону, як було раніше.

Зверніть увагу!

Однак, в Індивідуальній податковій консультації ДФС від 06.07.17 р. № 1028/6/99-99-15-02-02-15/ІПК вказано, що оновлені правила пп. 39.5.4.1 ПКУ застосовуються тільки до контрольованих операцій, які здійснюються після 1 січня 2017 року. Таким чином, якщо в 2017 році платник самостійно коригує ціну контрольованої операції, здійсненої, наприклад, у 2016 році, він повинен користуватися правилами пп. 39.5.4.1 ПК у редакції, що діяла до 1 січня 2017 року.

Детальний аналіз цих та інших змін податкового законодавства надано у листі ДФСУ від 02.02.2017  № 2376/7/99-99-15-02-01-17  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення».

Що стосується безпосередньо оновленої форми Звіту про контрольовані операції, то основні зміни відбулися у додатку до Звіту. Так, у таблиці «Відомості про контрольовані операції» уточнено графи 20 та 23, з’явилася нова графа 25 — «Сторона, що досліджується», у якій зазначається інформація про сторону, що досліджується відповідно до ст. 39.3.2.7 ПКУ. У випадках, якщо платник податків обирає себе стороною, що досліджується, у графі 25 зазначається «1», якщо обрано особу-контрагента в контрольованих операціях, то зазначається «0». У разі застосування методів порівняльної неконтрольованої ціни та розподілення прибутку, графа 25 не заповнюється.

Також викладено в новій редакції інформацію про пов’язаних осіб, якою доповнюється додаток до Звіту.

Як ми вже зазначали на початку статті, детально про зміни форми Звіту про контрольовані операції та Порядку його заповнення можна прочитати у листі ДФС України від 10.07.2017 №17973/7/99-99-15-02-01-17 «Про набрання чинності наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 468».

В M.E.Doc реализована работа с защищенными носителями
График работы в августе 2017