Стан розрахунків з бюджетом

14 Листопада 2019

Обнародування законів - віртуально, а не в газеті
Перенесення організації у веб-сервіс СОТА

Оновлення програми M.E.Doc до версії 11.01.027

В даному оновленні додано новий розділ Стан розрахунків з бюджетом. Ця функція надає можливість отримати відомості щодо стану рахунків підприємства із сплати податків, зборів та інших платежів. Раніше така можливість була доступна лише в Електронному кабінеті платника ДПС.

При першому відкритті розділ не містить інформації. Для звірки розрахунків оберіть рік, за який необхідно отримати інформацію, та натисніть кнопку Оновити дані. Підтвердіть відправку запиту за допомогою будь-якого доступного сертифіката. У розділі будуть відображені дані станом на момент запиту, що містять інформацію по кожному виду платежу. Дані щодо певного виду платежу відображаються у окремому рядку.

За допомогою панелі фільтрів можливо відібрати отриману інформацію за назвою ОДПС та/або видом платежу.

В Реєстрі звітів відкориговано механізм видалення рядків та позиціонування курсору на вкладці звіту «1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» (J0500105) за умови встановлення фільтру по полю ОД та наступного сортування по полю ІПН.

В Реєстрі первинних документів на панелі інструментів вікна Створення звіту додано поле для пошуку шаблона документа. Вікно відкривається на виконання команди Створити – Первинний документ. У полі можливо здійснювати пошук як за значеннями, що містяться у таблиці (чаркод документа, найменування документа та дата модифікації), так і за назвою групи, до якої належить шаблон первинного документа.

У модулі Реєстр акцизних документів (пальне) та модулі Реєстр акцизних документів (спирт етиловий) при створенні РК на основі АН за допомогою функції Створити на основі реалізовано перенесення значень полів у відповідних документах:

  • значення поля Обсяги реалізованого палива із Акцизної накладної форми «П» (J/F1203201) у Розрахунок коригування «П» (J/F1203301);
  • значення поля Обсяги реалізованого спирту із Акцизної накладної форми «С» (J/F1203401) у Розрахунок коригування «С» (J/F1203501).

В розділі Адміністрування – Управління користувачами у Картці користувача додано поле Співробітник. У полі можливо вказати співробітника, який буде працювати у програмі під обліковим записом користувача. Дані співробітника обираються з довідника Співробітники.

В Журналі подій додано збереження інформації про введення неправильного пароля до секретного ключа сертифіката, збереженого на диску або на захищеному носії.

Перейти до завантаження оновлення

Обнародування законів - віртуально, а не в газеті
Перенесення організації у веб-сервіс СОТА