ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ – ЗВІТУЄМО ПРО КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ ПО-НОВОМУ!

24 Березня 2016

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2016 РОКУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АКТУ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПАЛЬНОГО У КОМП'ЮТЕРНІЙ ПРОГРАМІ M.E.DOC

На початку цього року Міністерство фінансів України затвердило нову форму Звіту про контрольовані операції та порядок його складання (наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2016  № 8Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції, далі –Наказ № 8).

Наказом № 8 форму Звіту про контрольовані операції приведено у відповідність до положень Закону України від 15 липня 2015 року N 609-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» (Далі Закон 609).

Нагадаємо, що трансфертне ціноутворення — це методика визначення “справедливої (звичайної) ціни” торгівельних операцій для цілей оподаткування прибутку.

Згідно з міжнародними нормами (Настанова  ОЕСP з трансфертного ціноутворення для транснаціональних корпорацій і податкових органів) та Податковим кодексом України, трансфертне ціноутворення базується на принципі «витягнутої руки» і передбачає збільшення податкових зобов’язань пов’язаних осіб до рівня податкових зобов’язань непов’язаних осіб (сторонніх,  таких, що знаходяться  «на відстані витягнутої руки») за умови співставності  умов здійснених ними операцій.

Законодавчі визначення понять “пов’язана особа “ та “звичайна ціна” наведені відповідно  у п. 14.1.159 ПКУ та  п.14.1.71 ПКУ.

Трансфертне ціноутворення (ТЦУ) регулюється статтею 39 ПКУ “Трансфертне ціноутворення”, яка, зокрема, містить критерії відповідності господарських операцій принципу “витягнутої руки” (п.39.1. ПКУ «Принцип “витягнутої руки”») та визначає  перелік операцій, щодо яких фіскальні органи здійснюють контроль відповідності вказаному принципу (п.39.2 ПКУ “Контрольовані операції”)

Нагадаємо про окремі новації, внесені Законом 609 до порядку ТЦУ, які необхідно врахувати при складанні Звіту про контрольовані за 2015 рік :

 • підвищено до 50 млн.грн. вартісну межу доходу платника податку, при перевищенні якої його господарські операції розглядаються на предмет віднесення їх до контрольованих;
 • операції з резидентами тепер не належать до контрольованих;
 • збільшено до 5 млн. грн межу річного обсягу операцій, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, з одним контрагентом, при перевищенні якої операція вважатиметься контрольованою; (якщо один і той самий контрагент брав участь як у операціях придбання, так і у операціях продажу, до уваги береться сумарний обсяг цих операцій);
 • зазначено, що господарські операції з нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до Переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим п. 39.2.1.2 ПКУ  ,  розглядатимуться як контрольовані лише з дати включення такої держави (території) до вказаного переліку;
 • передбачено  використання методу порівняльної неконтрольованої ціни для перевірки на відповідність принципу “витягнутої руки” операцій з  експорту та/або імпорту товарів, що мають біржове котирування; діапазон цін розраховується на підставі біржових котирувань згідно з Порядком розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення; перелік товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для кожної групи товарів визначається Кабінетом Міністрів України (на сьогодні не затверджений, проект оприлюднено на сайті Мінекономрозвитку;
 • повернено перелік показників рентабельності, які можуть використовуватись під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій;
 • вилучено норму щодо подання інформації про здійснені контрольовані операції разом із декларацією про прибуток;
 • змінено деякі штрафи за  порушення правил ТЦУ: за неподання звіту про контрольовані операції тепер необхідно сплатити 300 мінімальних зарплат, за недекларування контрольованої операції в звіті про контрольовані операції – 1% від суми такої операції, але не більше ніж 300 мінімальних зарплат за всі не задекларовані операції;
 • формування Звіту про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення за підсумками 2015 року здійснюється на підставі та з урахуванням норм цього Закону.

На останній пункт звертають увагу і податківці у листі Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників від 12.11.2015 р. № 25274/10/28-10-06-11 «Про надання роз’яснень»

Звіт про контрольовані операції за 2015 рік подають платники податку на прибуток – юридичні особи,  для яких здійснені ними операції визнаються контрольованими згідно п.39.2.1.7 ПКУ, тобто коли одночасно виконуються умови:

 • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
 • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Звіт про контрольовані операції за 2015 рік необхідно подати не пізніше 1 травня 2016 року, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу й електронного цифрового підпису (п. 2 р. І Порядку № 8).

Про особливості заповнення оновленого Звіту про контрольовані операції у програмі “M.E.Doc” ми розкажемо у наших наступних матеріалах.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2016 РОКУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АКТУ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПАЛЬНОГО У КОМП'ЮТЕРНІЙ ПРОГРАМІ M.E.DOC