Компания "Укрзвіт"

вул. Олександра Кошиця 7а, офіс 7 (за Дарницькою податковою, вхід навпроти Дарницького районного суду)
Київ
Україна
(044) 228-13-73
(097) 823-73-73

1С: Управління виробничим підприємством для України

 

1С: Управління виробничим підприємством для України

 

Сучасна програма 1С: Управління виробничим підприємством — це професійний інструмент, що дозволяє оптимізувати облік господарської і фінансової діяльності на підприємствах будь-якої галузі. При створенні програми 1с розробниками було враховано міжнародні методики управління корпораціями і підприємствами. Також програмний продукт 1С дозволяє вести облік значної кількості співробітників, загальна чисельність яких може сягати сотні тисяч.

Фінансова і господарська діяльність всіх відділів підприємства після встановлення програмного продукту 1С стає наглядною, контрольованою і керованою, оскільки результат їх діяльності відображається в єдиній інформаційній базі. Доступ до бази даних мають лише співробітники, які надано відповідні права.

1С: Управління виробничим підприємством для України

Програма 1С: Управління виробничим підприємством дозволяє проводити аналіз діяльності, здійснювати оперативне планування, забезпечувати контроль продажів. Програмне забезпечення оптимізоване під різноманітні форми торгівлі:

 • роздрібна;
 • комісійна;
 • оптова.

 

За наявності програми 1С: Управління виробничим підприємством значно простіше контролювати замовлення, починаючи з моменту їх резервування і до завершення угоди, забезпечуючи підвищення ефективності діяльності всього підприємства.

При впровадженні програмного продукту 1С: Управління виробничим підприємством вдається створювати від одного до декількох десятків автоматизованих робочих місць. Використовуючи такий інноваційний інструментарій, можна підвищити результативність аудиту і загальну ефективність управління компанією. Керівник підприємства має можливість контролювати роботу установи у віддаленому режимі, знаходячись у відрядженні чи на відпочинку.

Переваги програми «1С: Управління виробничим підприємством для України»

 

Програмний продукт 1С: Управління виробничим підприємством є готовим рішенням для ефективного управління усіма виробничими процесами. Так, завдяки впровадженню даної програми:

 • підвищується конкурентоздатність підприємства;
 • прискорюється процес збуту товару;
 • спрощується процес управління бізнесом;
 • забезпечується проведення аналізу на базі співставлення отриманих результатів із запланованими;
 • зручна система документообігу забезпечує ефективне відображення всіх господарських операцій, які є щоденними обов’язками співробітників підприємства;
 • здійснюється ведення бухгалтерського обліку у чіткій відповідності до законодавчої бази України.

 

Функціонал програми «1С: Управління виробничим підприємством для України»

 

дозволяє:

 • проводити оцінку й аналіз показників діяльності виробничого підприємства;
 • фінансове управління, в т.ч. бюджетування;
 • створення консолідованої звітності;
 • управління грошовими коштами;
 • управління взаєморозрахунками з контрагентами;
 • бухгалтерський і податковий обліки;
 • управління виробничими фондами;
 • планування виробництва;
 • розрахунок собівартості;
 • облік затрат;
 • управління складськими запасами;
 • управління закупками, продажами, ціноутворенням;
 • управління відносинами з клієнтами (CRM);
 • управління необоротними активами;
 • ефективне ведення кадрової політики та управління персоналом;
 • повна автоматизація розрахунку заробітної плати.

 

Програма 1С: Управління виробничим підприємством забезпечує повний контроль за функціонуванням бізнесу.