Компания "Укрзвіт"

вул. Олександра Кошиця 7а, офіс 7 (за Дарницькою податковою, вхід навпроти Дарницького районного суду)
Київ
Україна
(044) 228-13-73
(097) 823-73-73

Оновлення програми до версії 11.02.030

06/01/21

Оновлення програми до версії 11.02.030

Оновлення програми до версії 11.02.030

 

В Реєстрі звітів реалізовано можливість друку квитанцій при використанні функції Друк у PDF для головного документа пакету. У вікні Вибір документів, що відкривається на виконання команди, додано опцію Друкувати квитанцію. Якщо опцію встановлено, квитанції зберігатимуться на окремих аркушах у pdf-файлах відповідних документів.

 

В модулі Звітність НФУ до НБУ додано нову форму LR500002 (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії, початок дії - з 01.12.2020 р., період подання - щоквартально.

Реалізовано можливість експорту звіту у форматі Excel. Експорт виконується у вікні відкритого документа по команді Виконати додаткову програму обробки - Експорт в Excel на вкладці Наступні дії.

Оновлено форми:

- IR600001 Дані про операції перестрахування;

- IR730001 Дані про розміщення страхових резервів;

- IR910001 Дані про адекватність зобов'язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя;

- FR000001 Дані фінансової звітності;

- LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;

- LR300001 (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;

- LR600001 (Фін.) Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії.

У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ оновлено довідник Вид фінансового інструменту S130.

 

В модулі Звітність в розділі Державна служба статистики додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р.

• період подання - Рік:

- S0403512 1П-НПП. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (рік);

- S1600314 2-тр. Звіт про роботу автотранспорту;

- S0210113 1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами;

- S0400119 1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства;

- S0401001 2-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства;

- S1001502 2-ОЗ ІНВ (річна). Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції;

- S1500114 3-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок;

- S2500204 ІНН. Обстеження інноваційної діяльності підприємства;

- S1300109 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах;

- S2700413 4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур;

- S2702115 50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств;

- S2702213 2-ферм (річна). Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства;

- S1100112 1-екологічні витрати. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі;

- S1100211 2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства;

- S1101014 3-лг. Лісогосподарська діяльність (річна);

- S1904414 4-мтп (рік). Звіт про використання та запаси палива;

- S1901112 11-мтп. Звіт про постачання та використання енергії;

- S0900111 1-житлофонд. Житловий фонд;

- S2600315 1-КЗР (юр. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування;

- S1401115 1-туризм (юр. особа). Звіт про туристичну діяльність;

- S1401116 1-туризм (фіз. особа). Звіт про туристичну діяльність;

- S1300203 1-ЕД Звіт про використання інструментів електронної демократії органами держаної влади та місцевого самоврядування.

• період подання - Півріччя:

- S0700553 1-газ (піврічна). Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам;

- S0700613 1-електроенергія (піврічна). Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам.

• період подання - щомісячно:

- S0423116 1-П (ю). Звіт про виробництво промислової продукції за видами;

- S0423117 1-П (ф). Звіт про виробництво промислової продукції за видами;

- S0400411 1-ПЕ. Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості;

- S0701114 1-кб (місячна). Звіт про виконання будівельних робіт;

- S1600213 2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту;

- S1605112 51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

- S1805109 51-вод. Звіт про роботу підприємства водного транспорту;

- S2105111 51-ЦА. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства;

- S0603207 1-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту;

- S0600115 1-торг. Звіт про товарооборот торгової мережі;

- S2305209 12-труб. Звіт про транспортування вантажів трубопроводами;

- S2702413 24-сг (міс). Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин;

- S2701414 21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства;

- S2700509 1-зерно (міс). Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання;

- S0602118 1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для юридичних осіб);

- S0602128 1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для фізичних осіб);

- S1904109 4-мтп (міс). Звіт про використання та запаси палива;

- S0301012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна);

- S0800110 1-заборгованість (ЖКГ). Звіт про оплату населенням житлово -комунальних послуг.

 

В Реєстрі електронних документів реалізовано можливість роботи з первинними документами типів Акт звірки та Акційна пропозиція:

− у Конструкторі шаблона додано можливість створювати шаблони для документів нових типів;

− у модулях Реєстр електронних документів та Реєстр податкових документів дано можливість створювати документи нових типів та здійснювати фільтрацію документів за новими типами: Акт звірки та Акційна пропозиція;

− у модулі Первинні документи - Автоматична обробка документів та сервісі Універсальна автоматична обробка додано можливість відправляти контрагентам документи з типами Акт звірки та Акційна пропозиція у розділі Відправка первинних документів автообробником контрагенту;

− додано можливість налаштовувати комплекти підписів для документів з типами Акт звірки та Акційна пропозиція за допомогою модуля Первинні документи - Користувацькі налаштування комплектів підписів.

 

В Реєстрі податкових документів реалізовано можливість виконувати заповнення умовного позначення одиниці виміру товару/послуги без заповнення коду одиниці виміру при використанні функції групової обробки полів. У вікні Групова обробка полів ПН/РК додано опцію Заміна без коду одиниці виміру. Якщо опція встановлена, заповнення коду одиниці виміру у документі не виконується.

Опція доступна при встановленні відмітки Одиниці виміру товару/послуги (заміна).

Функція групової обробки полів доступна по команді головного меню Правка - Групова обробка полів ПН/РК.

 

Відкориговано механізм отримання документів, для яких налаштовано перенесення полів за допомогою модуля Первинні документи - Налаштування переносу полів для функції створити на основі, при використанні СКБД Oracle.

 

Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.01.2021 р. ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

− Довідник № 101/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

− Довідник № 101/2 інших податкових пільг.

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2020 р. № 827 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11» оновлено довідники:

− Коди відомчої класифікації видатків (КВК);

− Коди функціональної класифікації видатків (КФК).

 

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для підприємств, підзвітних Міністерству енергетики України

Додано рядки з кодом 105 - 107 у формах:

- EVE26003 Додаток №44. Довідка щодо використання бюджетних коштів;

- EVE25803 Додаток №42. Розшифровка Цільове фінансування.

 

Перейти до завантаження оновлення.