Компания "Укрзвіт"

вул. Олександра Кошиця 7а, офіс 7 (за Дарницькою податковою, вхід навпроти Дарницького районного суду)
Київ
Україна
(044) 228-13-73
(097) 823-73-73

Оновлення програми до версії 11.02.045

13/07/21

Оновлення програми до версії 11.02.045

Оновлення програми до версії 11.02.045

 

Звітність

 

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

 

1. Реалізовано можливість передачі документів об'єднаної звітності із M.E.Doc у СОТА та завантаження документів із СОТА у M.E.Doc за допомогою відповідних команд головного меню: Сервіс – Передати документ в СОТА та Сервіс – Завантажити документи з СОТА.

2. Розширено можливості автоматичної заміни даних у Додатку 1 за допомогою команди головного меню Правка – Групова заміна полів.

У вікні Групова заміна додано опцію Код типу нарахувань. Якщо опцію встановлено, можна виконати групову заміну значень графи Тип нарахування.

3. Оновлено контролі у формах:

• J/F0500106 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

• J/F0510106 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;

• J0510206 Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу;

• J0510306 Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу;

• J/F0510506 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби;

• J/F0510606 Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства.

 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

1. Реалізовано можливість перенесення даних із статистичних звітів у Звіти про сукупний дохід, прибуток або збиток для різних точок входу (I3100001, R3100001, Y3200001, X3200001). Для перенесення даних необхідно обрати рядок документа у Реєстрі документів МСФЗ та виконати команду головного меню Файл – Заповнити з форм статистики.

2. Для зручності користувачів при виконанні операції перенесення даних із статистичних звітів за допомогою функції Заповнити з форм статистики у вікні протоколу з результатами виконання операції реалізовано відображення назв рядків, в які переносилися дані.

3. Збільшено максимальну допустиму кількість символів у полях для введення текстової інформації великих об’ємів у бланках звітів та у Майстрі заповнення.

4. Реалізовано контроль на одночасне створення лише одного документа у пакеті: Інформація про аудиторський звіт (I1040001) або Звіт незалежного аудитора (I1040201).

 

Державна податкова служба

 

1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 102 від 15.02.2021 р. «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, переліків марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку» додано нові форми, початок дії – з 01.07.2021 р.; подання – у разі потреби:

• J/F1318001 Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв. Форма А.

• J/F1318101 Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Форма Т.

• J/F1318301 Реєстр повернутих марок акцизного податку.

2. На виконання наказу Міністерства фінансів України №8 від 18.01.2016 р. «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України №841 від 31.12.2020 р. «Про внесення змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції»:

- додано нові версії бланків, початок дії – з 01.07.2021 р.; подання – Рік:

• J0104706 Звіт про контрольовані операції;

• J0147106 Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях;

• J0147206 Інформація про пов'язаність осіб.

- додано новий довідник Коди джерел інформації;

- внесено зміни у довідники:

• Коди методу встановлення відповідності умов;

• Код ознаки пов'язаності особи;

• Код підстави віднесення господарських операцій до контрольованих.

Довідники використовуються у формі J0147106 «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях».

 

Державна казначейська служба

 

1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України №222 від 19.04.2021 р. «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» додано нові форми:

- початок дії – з 01.06.2021 р.; подання – щомісячно:

• FDODNV04 Довідка про операції в національній валюті;

• FDOVNF03 Довідка про надходження у натуральній формі;

• FRZSM002 Реєстр змін зведення показників спеціального фонду.

- початок дії – з 01.01.2021 р.; подання – Рік:

• FZPM0002 Зведення показників спеціального фонду.

2. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України №648 від 29.10.2020 р. «Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів» оновлено зовнішній вигляд форми:

• FZNNBR02 Заявка на видачу готівки (небюджетні рахунки клієнтів).

3. На виконання наказу Міністерства фінансів України №310 від 01.06.2021 р. «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» внесено зміни у форми:

• FRPSP003 Розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету;

• FRPZP003 Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету;

• FRPZK003 Розподіл показників зведених кошторисів;

• FRMER002 Реєстр змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету;

• FRZSS004 Реєстр змін зведення показників спеціального фонду;

• FROZVA04 Розподіл відкритих асигнувань;

• FZABIV03 Заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою Державною казначейською службою України;

• FZNR0005 Заявка на видачу готівки;

• FDNYNF03 Довідка про надходження у натуральній формі;

• FZDVIV03 Заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті;

• FMER0004 Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету;

• FMERD002 Мережа розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету;

• FRPZV002 Розподіл показників зведених планів використання бюджетних коштів;

• FRPPP002 Розподіл показників зведених помісячних планів використання бюджетних коштів;

• FRZPA003 Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету;

• FRZRP003 Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів;

• FRZZA003 Реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету;

• FDOPIV05 Довідка про операції в іноземній валюті;

• FDOPNV02 Довідка про операції в національній валюті;

• FZPS0004 Зведення показників спеціального фонду.

 

ФСС України

 

Збільшено максимальну допустиму кількість символів полів Номер та Причина непрацездатності у шаблонах для імпорту в форматі DBF:

• C1100101 Заява-розрахунок;

• C1100201 Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам.

 

Первинні документи

 

Автоматична обробка документів

 

Реалізовано можливість автоматичного збереження вкладень до Первинних документів та Універсальних документів.

У розділах Обробка вхідних документів та Відправка первинних документів автообробником додано опцію Додати графічне відображення вкладень.

Якщо опцію встановлено, вкладення зберігаються у окремих файлах формату PDF у папці, ім’я якої відповідає імені Первинного документа/Універсального документа.

Також у файлах PDF реалізовано відображення факсиміле підписів, що накладені на вкладення, та інформації про підписантів (за наявності відмітки у розділі Адміністрування – Параметри системи – Документообіг – Накладати інформацію про підписантів).

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

 

Довідники

 

1. На виконання наказу Державної податкової служби України №658 від 05.07.2021 р. «Про внесення змін до наказу ДПС від 03.02.2020 №67» оновлено Довідник ризикових УКТЗЕД та ДПКК (СМКОР).

2. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.07.2021 р. ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

- Довідник № 104/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

- Довідник № 104/2 інших податкових пільг.

3. Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 07.07.2021 р., у розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ оновлено довідник Вид фінансового інструменту (S130).

4. Оновлено Довідник статей доходів, витрат, зобов'язань для УОП. Довідник використовується у формі UOP00110 «Фінансовий план».

5. Додано новий довідник Джерела капітальних інвестицій для УОП. Довідник недоступний для редагування та підключений до динамічних рядків форми UOP00110 «Фінансовий план».